Sõiduauto kulude kajastamine käibemaksu aruandes

Antud juhend kehtib ainult sõiduautode, st. M1 katogoooria sõidukite, sisendkäibemaksu arvestamise kohta.

Lahtris 5.3 ja 5.4 märgitakse ettevõtluses kasutatava(te) sõiduauto(de) soetamiselt ja seotud kuludelt tasutud käibemaks.

NB! Alates 2015 aasta lõpus registreeritud kontodel on allpool toodud seadete täiendused vaikimisi paigas.

Ainult ettevõtluses kasutatav sõiduauto (100%)

Selleks, et käibemaksu aruanne leiaks lahtrisse 5.3 automaatselt deklareeritava summa, tuleb täiendada kulukontosid, käibemaksu aruande seadeid ja 100% ettevõtluse tarvis soetatud sõiduautode kulude sisestamisel kasutada eraldi kulukontosid.

Alustada tuleks täiendavate kulukontode lisamisest või olemasolevate kohandamisest 100% ettevõtluseks kasutatavate sõiduautode tarbeks. Näiteks:

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

 

Seejärel tuleks täiendada käibemaksu aruande seadeid, lisades loodud kulukontod aruande reale 5.3.

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

 

Osaliselt ettevõtluses kasutatav sõiduauto (50%)

Selleks, et käibemaksu aruanne leiaks lahtrisse 5.4 automaatselt deklareeritava summa, ehk siis 50% sisendkäibemaksust osaliselt ettevõtluseks kasutatava sõiduauto puhul, tuleb toimida sarnaselt eelnevaga. Erinevuseks on kulukontod ning need kulukontod tuleb seadistada käibemaksu aruandes 5.4 reale.

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

 

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

 

Viimase sammuna jääb üle loodud kulukontosid vastavalt vajadusele ostuarvetel kasutada.

Toome järgnevalt mõningad näited, kuidas sõiduauto(de) kulutusi korrektselt sisse kanda:

Näide A 100% sõiduk (kliki siin)

Näide A (100%):

Ostuarve: summa 250,00 + KM 50,00 = 300,00 ; tagasi tohib küsida kogu sisendkäibemaksu ehk 50 eurot.

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

Näide B 50% sõiduk (kliki siin)

Näide B (50%):

Ostuarve: summa 250,00 + KM 50,00 = 300,00 ; tagasi tohib küsida pool sisendkäibemaksust ehk 25 eurot.

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

Käibemaksu aruanne - sõiduautod

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: