Enamlevinud raamatupidamiskanded

Käesolevas juhendis leiate näidiseid põhiliste majandustehingute kirjendamiseks:

* Ostu- ja müügitehingute kanded kajastatakse, ostu- ja müügiarvete alusel, automaatselt tehtavate kannetega menüüvalikust: Tehingud > Müügiarved/Ostuarved, juhendid Ostuarved (ostuarve koostamine) ja Müügiarved (müügiarve koostamine).

* Laekumiste ja maksete kanded suures osas korduvad, neid kajastatakse automaatselt tehtavate kannetega, märkides arve tasutuks või sisestades menüüvalikust: Tehingud > Laekumised/Maksed, juhend Maksed / laekumised

Näiteid enimlevinud majandustehingutest:

1) Ostutehing ja maksmine (kui ei ole võimalik mingil põhjusel sisestada Tehingute alt):
põhitegevusega seotud kulu 100,00+20%km=120,00

a) käibemaksukohustuslane
Deebet: 5xxx Tegevuskulu 100,00
Deebet: 2xxx Sisendkäibemaks 20,00
Kreedit: 2xxx Võlad tarnijatele 120,00

b) mitte käibemaksukohustuslane
Deebet: 5xxx Tegevuskulu 120,00
Kreedit: 2xxx Võlad tarnijatele 120,00

c) maksmine
Deebet: 2xxx Võlad tarnijatele 120,00
Kreedit: 1xxx Pangakonto 120,00

2) Müügitehing ja laekumine (kui ei ole võimalik mingil põhjusel sisestada Tehingute alt):
müügitulu põhitegevusest 200,00+20%km= 240,00

a) käibemaksukohustuslane
Deebet: 1xxx Nõuded ostjate vastu 240,00
Kreedit: 2xxx Arvestatud käibemaks 40,00
Kreedit: 4xxx Müügitulu 200,00

b) mitte käibemaksukohustuslane
Deebet: 1xxx Nõuded ostjate vastu 200,00
Kreedit: 4xxx Müügitulu 200,00

c) laekumine
Deebet: 1xxx Pangakonto 240,00 / näide b) 200,00
Kreedit: 1xxx Nõuded ostjate vastu 240,00 / näide b) 200,00

3) Pangateenustasud
Deebet: 5xxx Pangateenustasud
Kreedit: 1xxx Pangakonto

4) Raha viidi kassast pangakontole
Deebet: 1xxx Pangakonto
Kreedit: 1xxx Kassa

5) Aruandvad isikud I (ei ole käibemaksukohustuslane)
a)
anti raha aruandvale isikule 150,00 (kassast või pangakontolt)
Deebet: 2xxx Aruandvad isikud 150,00
Kreedit: 1xxx Kassa/Pangakonto 150,00

b) aruandev isik kulutas 100,00 raha, tõi kuluaruande 100,00 ja tõi tagasi 50,00 (kassast või pangakontolt)
Deebet: 5xxx Tegevuskulud 100,00
Deebet: 1xxx Kassa/Pangakonto 50,00
Kreedit: 2xxx Aruandvad isikud 150,00

c) töötaja kulutas oma raha 80,00 (oli tööandja poolt lubatud) ja tõi kuludokumendi (kviitungi).
Deebet: 5xxx Tegevuskulud 80,00
Kreedit: 2xxx Aruandvad isikud 80,00

d) aruandvale isikule hüvitatakse tehtud kulutus (kassast või pangakontolt).
Deebet: 2xxx Aruandvad isikud 80,00
Kreedit: 1xxx Kassa/Pangakonto 80,00

6) Aruandvad isikud II (käibemaksukohustuslane)

Tehinguid aruandvate isikutega kajastatakse sisestatakse pearaamatukandega, menüüvalikust: “Raamatupidamine/ kanded”.

1) aruandev isik tasus kulutuse eest oma arvelt ja tõi kulu hüvitamiseks vastava dokumendi:
Deebet: 5xxx Kulukonto
Deebet: 2xxx Sisendkäibemaks (kui Teie ettevõte on käibemaksukohustuslane)
Kreedit: 2xxx Võlg (kohustus) aruandvale isikule (bilanss/ passiva/ kohustused)

2) aruandvale isikule võla tasumine:
Deebet: 2xxx Võlg (kohustus) aruandvale isikule (bilanss/ passiva/ kohustused)
Kreedit: 1xxx Pangakonto/kassa (bilanss /aktiva)

Punktis 5 ja 6 olevaid tehinguid saab kajastada ostuarvete alt:

1 variant
1) lisate nimekirja: “pangakontod ja kassad” > 2XXX aruandva isiku konto (bilanss/passiva), juhend: Pangakontod ja kassad
2) sisestate ostuarve tavaliselt; tekivad automaatsed kanded:
Deebet: 5xxx Kulukonto
Deebet: 2xxx Sisendkäibemaks
Kreedit: 2xxx Võlad tarnijatele

3) märgite ostuarve tasutuks: “Konto/kassa” väljale valite konto: võlad aruandvale isikule; kanded saavad olema:
Deebet: 2xxx Võlad tarnijatele
Kreedit: 2xxx Võlad aruandvale isikule

4) aruandvale Isikule võla tasumine:
Deebet: 2xxx Võlad aruandvale isikule
Kreedit: 1xxx Pangakonto/kassa

Teine variant:
1) sisestate ostuarve nagu tavaliselt; tekivad automaatsed kanded:
Deebet: 5xxx Kulukonto
Deebet: 2xxx Sisendkäibemaks
Kreedit: 2xxx Võlad tarnijatele

2) muudate ostuarve finantskanded:
Kreedit: võlad tarnijatele > Võlad aruandvale isikule

3) aruandvale isikule võla tasumine:
Deebet: 2xxx Võlad aruandvale isikule
Kreedit: Pangakonto/Kassa

7) Käibemaksu arvestus
a)
eelneval kuul on arvestatud müügitehingutelt käibemaksu 500,00 ja tegevuskuludelt on tasutud 230,00 sisendkäibemaksu.
Deebet: 2xxx Arvestatud käibemaks 500,00
Kreedit: 2xxx Sisendkäibemaks 230,00
Kreedit: 2xxx KMD koondkonto 270,00 (500-230) Arvutasime välja, et EMTA-le on vaja ülekanda 270,00

b) KMD ülekanne EMTA maksude ettemaksukontole
Deebet: 1xxx Maksude ettemaksud 270,00
Kreedit: 1xxx Pangakonto 270,00

c) peale 20-dat kuupäeva, kui EMTA on võtnud summad ettemaksukontolt toimingutele
Deebet: 2xxx KMD koondkonto 270,00
Kreedit: 1xxx Maksude ettemaksed 270,00

d) peale 20-dat kuupäeva, kui EMTA on võtnud summad ettemaksukontolt toimingutele, näeme et arvestatud on ka intressi 0,30, teeme pangast 0,30 ülekande
Deebet: 1xxx Maksude ettemaksed 0,30
Kreedit: 1xxx Pangakonto 0,30

ja lõpetame perioodi
Deebet: 2xxx KMD koondkonto 270,00
Deebet: 5xxx Muud ärikulud 0,30
Kreedit: 1xxx Maksude ettemaksed 270,30

Perioodi lõpuks peavad kontodel Maksude ettemaksed ja KMD koondkonto olema saldod 0,00.

e) ettevõttel olid eelmisel kuul ainult kulutused, müügitulu puudus, seega on saldo ainult kontol Sisendkäibemaks. Peale deklaratsiooni esitamist kannab EMTA sisendkäibemaksu summa Maksude ettemaksed kontole.

1. Arvestus KMD esitamisel:
Kreedit: 1xxx Sisendkäibemaks
Deebet: 2xxx KMD koondkonto

2. MTA tagasimakse:
Deebet: 1xxx Maksude ettemaksed
Kreedit: 2xxx KMD koondkonto

f) ettevõttel olid ainult tulud, kulud puudusid, seega on saldo ainult kontol 2158. Ettevõte kannab EMTA-le üle arvestatud käibemaksu:
1. KMD esitamisel:
Deebet: 2xxx Arvestatud käibemaks
Kreedit: 2xxx KMD koondkonto

2. KM tasumine:
Deebet: 1xxx Maksude ettemaksed
Kreedit: 1xxx Pangakonto

peale 20-dat kuupäeva, kui EMTA on võtnud summad ettemaksu kontolt toimingutele:
Deebet: 2xxx KMD koondkonto
Kreedit: 1xxx maksude ettemaksed

8) Töötasudega seonduvad kanded
a)
 Palka arvestades (need kanded genereerib süsteem automaatselt kui kasutate: “Palgad/ arvestatud töötasud/ uus töötasu):
Deebet: 5xxx palgakulu
Kreedit: 2xxx kohustuslik kogumispension
Kreedit: 2xxx töötuskindlustus (töötaja)
Kreedit: 2xxx kinnipeetud TM
Kreedit: 2xxx töötuskindlustus (tööandja)
Kreedit: 2xxx sotsiaalmaks
Kreedit: 2xxx võlad töövõtjatele

NB! Igale maksuliigile on võimalik lisada individuaalsed kulukontod “Seaded/ Palkade seaded> Makusd töötasudelt> Muuda maksuliiki”

b) palka ülekandes
Deebet: 2xxx võlad töövõtjatele
Kreedit: 1xxx pangakonto

c) maksude ülekandmisel
Deebet: 1xxx maksude ettemaksed
Kreedit: 1xxx pangakonto

d) peale 10-dat kuupäeva, kui EMTA on võtnud ettemaksukontolt summad toimingutele
Deebet: 2xxx kohustuslik kogumispension (EMTA summa)
Deebet: 2xxx töötuskindlustus (töötaja, EMTA summa)
Deebet: 2xxx kinnipeetud tulumaks (EMTA summa)
Deebet: 2xxx töötuskindlustus (tööandja, EMTA summa)
Deebet: 2xxx sotsiaalmaks (EMTA summa)
Kreedit: 1xxx maksude ettemaksed

9) Osakapitali sissemaksed
Osakapitali sissemaksete kanded sisestatakse pearaamatu kandega, menüüvalikust: “Raamatupidamine/ kanded”.
a) Ettevõte asutatakse ilma sissemakseta:
1.variant
Deebet: 1xxx nõuded osanike vastu  2500,00
Kreedit: 3xxx osa- või aktsiakapital nimiväärtuses  2500,00

2. variant
Deebet: 3xxx sissemaksmata osa- või aktsiakapital  2500,00
Kreedit: 3xxx osa- või aktsiakapital nimiväärtuses  2500,00

b) Osaniku sissemakse osakapitali:
1.variant
Deebet: 1xxx pangakonto  2500,00
Kreedit: 1xxx nõuded osaniku vastu 2500,00

2. variant
Deebet: 1xxx pangakonto  2500,00
Kreedit: 3xxx Deebet: sissemaksmata osa- või aktsiakapital 2500,00

10) Dividendide arvestus
Vastavalt kasumijaotamise otsuele kajastatakse dividendi kohustus (otsusega 01.06.201x otsustati maksta omanikele 10 000,00 eurot, väljamakse teostati 15.07.201x)

1.Dividendi kohustus kuupäevaga 01.06.201x, dividendide tulumaks võetakse alati kohustusena üles otsuse kuupäeval:
Deebet: 3xxx Eelmiste perioodide jaotamata kasum 10 000,00
Kreedit: 2xxx Dividendide kohustus 10 000,00
Deebet: 5xxx Ettevõtte tulumaks 2500,00
Kreedit: 2xxx Ettevõtte tulumaksu kohustus 2 500,00

2. Dividendide väljamakse omanikele 15.07.201x:
Deebet: 2xxx Dividendide kohustus 10 000,00
Kreedit: 1xxx Pangakonto 10 000,00

3.Maksude maksmine (maksud deklareeritakse väljamaksmise kuul ehk antud näite puhul TSD 07.201x), kuupäevaga 10.08.201x
Deebet: 1xxx Maksude ettemaksed 2 500,00
Kreedit: 1xxx Pangakonto 2 500,00

4.Maksude kinni kandmine MTA järgi:
Deebet: 2xxx Ettevõtte tulumaks 2 500,00
Kreedit: 1xxx Maksude ettemaksed 2 500,00

NB! Raamatupidamises tuleb lähtuda (muu hulgas) ka järjepidevuse printsiibist. Ehk kõik sarnased (analoogsed) tehingud, tuleb kajastada alati sama skeemi järgi.

11)  Tehingud väärtpaberitega (lisainfo RTJ 3)

1. Soetamine
Ettevõte ostab kuupäevaga 31.01.2016 aktsiaid väärtuses 10 000,00 eurot , makstes lisaks tehingutasudena 200,00 eurot:
Deebet: 1xxx Lühiajalised finantsinvesteeringud  10 000,00
Deebet: 5xxx Pangateenused                                         200,00
Kreedit: 1xxx Pangakonto                                           12 000,00

3. Ümberhindamine

Bilansipäeval tuleb aktsiad ümber hinnata nende õiglasele väärtusele. 31.12.2016 on antud aktsiate turuväärtus 13 000,00 eurot:
Deebet: 1xxx Lühiajalised finantsinvesteeringud                        3 000,00
Kreedit: 4xxx Finantsinvesteeringute väärtuse muutus             3 000,00

2. Müük
Ettevõte müüb samad aktsiad kuupäevaga 02.02.2017 summaga 13 500,00 eurot ning maksab lisaks vahendustasu 310,00 eurot:
Deebet: 1xxx Pangakonto                                          13 190,00
Deebet: 4xxx Kasum aktsiate müügist                       3 190,00
Kreedit: 1xxx Lühiajalised finantsinvesteeringud        310,00

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: