Kuidas kajastada Töötukassa makstud töötasu hüvitist (2020)

Käesolev juhend on uuendatud vastavalt Raamatupidamise Toimkonna 06.05.2020 avaldatud selgitustele kajastada töötasu hüvitis sihtfinantseerimisena.
Artikkel: Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused töötukassa töötasu hüvitise kajastamise kohta
Selgituse tekst ise siin ja RTJ 12 Sihtfinantseerimine

Kui Töötukassa poolt on töötajale makstud hüvitist, mis peab hilisemal perioodil kajastuma keskmise palga arvestuses, siis tuleb selle programmi sisestamiseks teha mõned täiendused.

Seaded -> Palkade seaded -> Hüvitised ja eritasud

Valige “Lisa uus hüvitis või eritasu”
Selle hüvitise summat ettevõte ei deklareeri ega tasu makse, kuid rakenduvad maksud tuleb märkida sama moodi, kui töötasule. Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna avaldatud selgitusele kajastatakse ka see hüvitis ettevõtte palgakuluna. Määramata jäävad Tasuarvestuse reeglid, sest hüvitise summa arvutab Töötukassa.

Nõuanne Palgaarvestuse all tuleb teha kaks eraldi arvestust. Ettevõtte poolt makstav minimaalselt 150 eurot (bruto), mis tuleb tavapärasel moel maksustada ja deklareerida, sisestada kõigepealt ning see tuleb töötajale välja maksta enne hüvitise taotluse esitamist.

Töötukassa hüvitise sisestamine

Kui Töötukassale on toetuse saamiseks taotlus esitatud ja kinnitus saadud, koos nende poolt arvestatud summaga, siis lisage uus palgaarvestus. Arvestamise kuupäev ja arvestusperiood valige selle järgi, mis kuu eest see hüvitis on. Tavapärase tasuliigi asemele valige “Töötukassa töötasu hüvitis” ja märkige brutosumma, mis on Töötukassa otsuses. Maksud arvestatakse nii, nagu töötajal tavaliselt, ainult tulumaksuvabastuse summat ei saa hüvitisel tulumaksu arvestamisel märkida.

Seadistused enne makstuks märkimist

  • Kuna hüvitis on vaja kajastada bilansis sihtfinantseerimisena, siis tuleks kontode alla lisada juurde uus konto Raamatupidamine -> Kontod (konto lisamisest lähemalt).

  • Kui konto lisatud, siis tuleks see lisada ka bilansi seadetesse, Lühiajaliste kohustiste all Sihtfinantseerimise reale. Aruannete seadete muutmisest lähemalt siin

  • Pangakontod ja kassad alla tuleks lisada uus konto/kassa. Selle nimetuseks võikski panna “Töötukassa“, finantskontoks valige loodud sihtfinantseerimise konto ja kirjeldusse võite märkida “Töötukassa hüvitis”. Konto lisamisest täpsemalt siit: Pangakontod ja kassad (lisamine/muutmine)

Väljamakse salvestamine

  • Kui Teil on avatud hüvitise arvestus, siis valige Toimingud menüüst -> Märgi makstuks ja valige konto/kassa -> Töötukassa. Kuupäev võib olla see, mil Töötukassa tegi makse töötajale (või otsuse kuupäev). Kuna ettevõttel endal ei teki maksukohustust riigi ees, siis on kõige lihtsam nii töötasu, kui maksud korraga makstuks märkida.

  • Väljamakse kandes kajastatakse vaikimisi Maksude ettemaksu konto (1520), praegusel juhul on vaja muuta finantskannet ja asendada ettemaksukonto tasaarvelduste kontoga (9999). Seda selleks, et ettemaksu konto liikumistes ei kajastuks liigset infot ja võrreldes selle konto liikumisi EMTA ettemaksukonto liikumistega, oleks pilt selgem.

Maksukohustuse bilansist tasaarveldamine

Maksude tasaarvelduse kohta tuleb selles osas teha eraldi finantskanne. Lisage see sama kuupäevaga, mis on väljamakse kuupäev. Maksude summad deebet poolele ja kreeditpoole kontoks on samuti 9999 Tasaarveldused. Nii saame tasaarvelduste konto kenasti nulli ja bilanss on tasakaalus.

Sihtfinantseerimise tuludesse kandmine

Kui on aeg sihtfinantseerimisena kajastatud summa tuludesse kanda, siis lisage finantskanne:
DEEBET  2520 Töötukassa hüvitis
KREEDIT 4990 Muud äritulud

Lisaküsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: