Homepage/Foorum/KASUTAMISEGA SEOTUD KÜSIMUSED/Palgad/Sotsiaalmaksu soodustusega isik