Arve numbri valem – kuidas koostade arve numbrit?

Numbri loendur on programmis eelseadistatud (müügiarved, pakkumised, ostuarved, laokanded)Kuid soovi korral on võimalik loendur seadistada ümber. Näide koostatud müügiarve numbriloenduri seadistamise põhjal.

1. Avage menüüvalikus SEADED, valige Keskkonna seaded.
2. Avanenud uues aknas valige vastavalt soovile kas Arvete seaded (müügiarved), Pakkumiste seaded, Ostuarvete seaded või Ladude seaded. 

NB! Tagantjärgi ehk juba koostatud arvetele/pakumistele numbriloendurit süsteem ei muuda.

Kasutusel olevatel artiklitel laoartikli staatust muuta ei saa.

3. Numbri leonduri ümberseadistamisel võib kasutada numbreid, tähti ja mõningaid sümboleid (sümbolite kohta täpsemalt info ikooni all).

NÄITED JA SOOVITUS:

Loenduri valemi alguses seadistada lühike tähtede kombinatsioon (aitab eristada eri liiki dokumente, nt kui olete ka müügiarvetel seadistanud numbriloenduri ümber). Tähtede kombinatsiooni järel võiks olla numeratsioon (selle alguses näiteks aastaarv, järgnevalt kuu järjekorra number ja valemi lõpus jätta 3-4 numbrite kohta dokumentide loendamiseks). Numeratsiooni seotus aasta ja kuuga aitab vältida numbrite kordumist. 

Legend:
%Y%M%3N – valem, mis koostab müügiarve numbri
%Y – kalendriaasta, kus näidatakse kaht viimast numbrit (näiteks 18)
%M – kalendrikuu
%D – kuupäev
%3N – arvete loendur, kus 3 näitab mitmekohaline number luuakse. Kasutada võib numbreid 2-5.

Näide 1:

%N – koostab arvenumbrid 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 …. kuni lõpmatuseni
%2N – koostab arvenumbrid 01; 02; 03; 04; 05 …. kuni 99, peale seda kordub
%3N – koostab arvenumbrid 001; 002; 003; 004; 005 … kuni 999, peale seda kordub
%4N – koostab arvenumbrid 0001; 0002; 0003; 0004; 0005 … kuni 9999, peale seda kordub

Näide 2:

%Y%N – koostab arvenumbrid 181; 182; 183 … (2019-ndal aastal on 191; 192; 193 …)
%Y%2N – koostab arvenumbrid 1801; 1802; 1803 … (2019-ndal on 1901; 1902; 1903 …)
%Y-%3N – koostab arvenumbrid 18-001; 18-002 … (2019-ndal on 19-001; 19-002 …)

Näide 3:

SB%Y%2N – koostab arvenumbrid SB1801; SB1802; SB1803 …

Näide 4:

%Y%M%3N – 1808001; 1808002 … (2018 augustis)
– 1809001; 1809002 … (2018 septembris)
– 1901001; 1901002 … (2019 jaanuaris)

Näide 5:
7OA%Y%M%4N koostab ostuarve numbri 7OA18060001 (7 OstuArve, 2018, juuni, esimene arve).

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: