Käibemaksu aruanne – seadistamine (2022)

Käesolevas juhendis on juttu aruande seadete muutmisest. Käibemaksu aruande esitamisest on infot juhendites:
Käibemaksu arvestamise ja deklareerimise kanded
Käibemaksu aruande (KMD) ja lisade esitamine failist
Käibemaksu aruande saatmine e-MTA-sse läbi liidestuse

Kasutades abikeskkonna lehe otsinguväljal märksõna “käibemaks”, leiate veel seonduvaid juhendeid. 

Raamatupidamine -> Käibemaksu aruanne

Programmi käibemaksu aruande struktuur vastab e-Maksuametis kasutusel olevale aruande struktuurile. Selleks, et aruande andmeid oleks võimalik vigadeta edastada maksuameti infosüsteemi, ei ole aruandesse võimalik lisada ridu ega ka olemasolevaid ridu kustutada.

Aruande seadete nägemiseks tuleb klikata hammasrattakese ikoonile aruande kohal hallil ribal (kõige parempoolne ikoon).

Aruanne koostatakse kasutades kontot (tulukontod ning pöördmaksustatavate kaupade ja teenuste korral kulukontod) ja lisaks ka käibemaksu liiki.

Kontode reeglid veerus on näha aruandesse kaasatud kontode numbrid ja nendel kontodel kajastatud käive kajastatakse aruandes vastavalt real käibemaksu liik veerus kirjeldatud käibemaksu liigile.  

Näide Real 1. 20% määraga maksustatavad toimingud ja tehingud hulgas kajastuvad kontode 4200-4299 ja 4540 tehingud, mille puhul on kasutatud käibemaksu liiki “20% Teenuste müük, Eesti”. Kui nende kontode tehingute hulgas on mingi muu käibemaksu liigiga tehinguid, siis need jäävad aruandest välja. 
Kui näiteks konto 4200 lisada aruande seadetes käibemaksuliik “20% Kauba müük, Eesti” reale ja arvet koostades kasutades tulukontoks kontot 4200 ja KM liigiks “20% Kauba müük, Eesti”, siis jõuavad andmed samuti korrektselt aruandesse.

Seadete muutmine

Aruande seadete muutmiseks valige Toimingud menüüst -> Muuda aruande seadeid.

 

  • Uut kontot seadetesse lisades jälgige, et selle õige käibemaksu liigiga seotud reale lisate. 
  • Kui lisate pöördmaksustatavate kaupade või teenuste jaoks kulukonto, siis rea 1 seadetesse tuleb konto lisada miinusmärgiga. Ridadel 6, 6.1, 7 või 7.1 kajastatakse kulukonto ilma miinusmärgita. 
  • Sisendkäibemaksu kontod ei ole seotud käibemaksu liigiga, seetõttu ridade 5. – 5.4 seadetes ei ole määratud käibemaksu liiki. 
Vaata siit käibemaksu aruande vaikeseadeid

Nõuanne Kui olete teinud aruandesse muudatusi, mida soovite hiljem täielikult või osaliselt tühistada, siis saate Toimingud menüüst teha valiku:

  • Taasta aruande vaikeseaded – sellega asendatakse kõik tehtud muudatused süsteemi vaikeseadetega.
  • Taasta eelnevad seaded – saate valida kuupäeva ja kellaaja järgi, millise aruande seadete seisu soovite taastada. 
NõuanneKui olete varasemalt pidanud eristama pöördmaksustatavaid kaupu ja teenuseid ning Eesti siseseid kulukontosid, siis nüüd saate kasutada samu kulukontosid, need tuleb lisada aruande seadetesse juurde. Ostuarveid sisestades tuleb kasutada samu käibemaksu liike, mis varasemaltki.

NõuanneKuni 11.märts 2022 loodud keskkondade käibemaksu aruande seadetesse ei ole automaatselt käibemaksu liike juurde lisatud ja aruanne toimib endise põhimõtte järgi ainult kontosid arvestades. Vajadusel saate ise seadeid täiendada. 
Olemasolevate keskkondade käibemaksu aruannete vaikeseadeid ei muutnud me seetõttu, et mitte teha aruannet “katki”, kui kasutaja on ise teinud täiendusi aruande seadetes.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: