Arvete seaded, üldised seadistused

Siin saate määrata müügi- ja ettemaksearvete numbri valemeid ning väljanägemist.

1. Arve numbri valem on vaikimisi määratud vormingus aasta (%Y) ja kolmekohaline järjekorranumber. See tähendab, et 2019.aastal koostatud arvete numbrid on vahemikus 19001…19999. Arve numbri ette võib lisada ka tähti. *
2. Ettemaksearvete numbrite lõpus on -E. Müügi-ja ettemaksearvete numbriseeriad on teineteisest sõltumatud.
3. Arvele on võimalik lisada viitenumber, mis võib olla seotud kliendiga või arvega. Valides „Arvepõhine“ omistatakse igale müügiarvele unikaalne number. Valides „Kliendipõhine“, omistatakse igale kliendile muutumatu viitenumber, mis kuvatakse arvel. Viitenumber hõlbustab pangaimporti tehes laekumise ja arve seose leidmist.
4. Kui kliendile ei ole määratud kliendikaardil maksetähtaega, siis kasutatakse arvete sisestamisel siin märgitud päevade arvu maksetähtpäeva määramisel.
5. Vaikimisi määratud viivise protsent, kui kliendikaardile ei ole märgitud teisiti. Informatiivne väli, viivisarveid ei koostata automaatselt.
6. Ettemaksearvel vaikimisi kasutatav ettemaksu protsent ja selle järgi arvestatud ette makstav summa.
7. Kui arve ja laekumine toimuvad baasvaluutast (euro) erinevas valuutas, siis suurema kui 5%-lise kursierinevuse juures palutakse kasutajal laekumist kontrollida ja valida sobiv toiming.
8. Vaikimis on aktiveeritud hindade sisestamine ilma käibemaksuta. Vajadusel saab määrata vaikimisi seadeks, et hinnad sisestate koos käibemaksuga ning programm arvutab summa ilma käibemaksuta ja käibemaksu summa.
9. Siia sisestatud tekst trükitakse kõikidele müügiarvetele, seda ei tõlgita vastavalt arve keelele.

* Numbri valemi selgitused:
%Y = aasta
%M = kuu
%D = päev
%2N = 01…99
%3N = 001…999
%4N = 0001…9999
%5N = 00001…99999

Number % ja N vahel määrab, mitme kohalisena unikaalset numbrikombinatsiooni on võimalik kasutada. Lubatud on kasutada seadistust %2N – %5N.
Numbri valem %Y%M%D%2N annab tulemuseks arve numbrid:
kuupäeval 01.02.2019: 19020101…19020199
kuupäeval 05.02.2019: 19020501…19020599

Numbri valem %Y%M%3N annab tulemuseks arve numbrid:
2019 veebruari kuus: 1902001…1902999
2019 märtsi kuus: 1903001…1903999

Numbri valem EE%Y%4N annab 2019.aastal tulemuseks arve numbrid EE190001-EE199999

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: