Maksumeti ettemaksukonto vabade vahendite arvelt palgamaksude tasumine

Enamasti tehakse maksude ülekanne pangast, kuid olukorras, kus on ettemaksukontol vabu vahendeid, nt käibemaksu ettemaksu arvelt, on vaja see programmis pisut teisiti märkida.

Samamoodi saab tegutseda juhul, kui ettevõttel on olnud probleeme maksude tasumisega ja tasumine toimub maksegraafiku alusel. Kõik ülekanded maksuametile tuleb salvestada finantskannetena (kreedit pangakonto, deebet maksude ettemaksukonto). Kui ühe kuu jooksul on mitu ülekannet maksuametile tehtud, siis salvestage TSD raporti all töötasumaksude sulgemiskanne koondkandena kuu viimase toimingu kuupäevaga, kontrollige alati summad maksuameti ettemaksukonto väljavõttest.

1. Väljamakse kliki avamiseks
Maksude makstuks märkimisel kasutage pangakonto asemel „Tasaarveldused“ kontot, vaadake üle kuupäev ja summa ning salvestage (summa peab olema kindlasti „Maksud“ tulbas).

Nõuanne Kui osa maksude summast on tasutud pangast, siis salvestage kõigepealt “Tasaarveldused” kontoga makse ja pärast salvestage pangamakse.

Salvestamisel koostatakse kanne:
Deebet 1520 
Maksude ettemaksukonto
Kreedit 9999 
Tasaarveldus.

2. Väljamakse kande muutmine kliki avamiseks

Kuna raha reaalselt ei lisandunud ettemaksukontole, siis on meil vaja, et ka deebetpoolel oleks konto 9999 Tasaarveldused. Valige väljamaksel Toimingud menüüst „Muuda finantskannet“ ja asendage konto 1520 kontoga 9999 Tasaarveldused.

Kui maksud on palgamoodulis makstuks märgitud, siis on töötasu staatuses „makstud“ (n-ö lõpetatud).

3. Maksude sulgemiskanne kliki avamiseks

Nüüd saab teha tavapärase kohustuste sulgemise kande TSD raporti all.
NõuanneÄra unusta, et sulgemiskanne koostatakse maksude väljamaksmise kuu TSD raporti alla (mai palk -> juunis väljamakstud -> maksude tasumine juulis).

4. Kontrollimine kliki avamiseks

Kontrollimise mõttes soovitame üle vaadata konto 1520 Maksude ettemaksu konto ja maksukohustuste pearaamatute aruandeid. Programmis kajastatud maksude ettemaksu konto liikumised ja summa peavad kokku minema maksuameti andmetega. Erinevuste korral tuleb sisestatud andmed üle vaadata ja vajadusel korrigeerida.
Maksuametist saate Arvestus -> Ettemaksukontode väljavõtted alt vajaliku info.


Lisaküsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: