Puhkusetasu arvestuse lisamine

Puhkusetasu makstakse töötajale välja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algus, kui tööandja ja töötaja ei ole teisiti kokku leppinud (TLS § 70 lg 2)

Tööajale puhkusetasu arvestamisel on kaks võimalust:

Kokkulepitud töötasu säilitamise varianti saab kasutada juhul, kui töötajal on kindel kuupalk ja viimase kuue kalendrikuu jooksul pole toimunud töötasu muudatusi. Kui töötasu on tõstetud selle perioodi sees, võib rakendada töötajale soodsamat varianti ja jätkata kokkulepitud töötasu maksmist.

Kui töötasu on muutuv, siis tuleb puhkusetasu arvestada kuue kalendrikuu keskmise kalendripäevatasu alusel.

Selleks, et palgaarvestusel saaks andmed õigesti, peavad töötaja puudumised (haigused, puhkus) olema lisatud kalendrisse. Sündmused saab lisada Palgad -> Kalender -> Lisa sündmus.

Sündmuse kalendrisse lisamisel tuleb valida sobiv sündmuse liik:

  • Puhkus palga säilitamisega
  • Puhkus 6 kuu keskmise alusel (v.a. riigipühad)

Kui sündmus on kalendris olemas, siis töötajale uus töötasu lisamisel laetakse kalendrist ka puhkuse andmed ja arvutatakse tasu vastavalt sellele.

Nõuanne Kui kasutate varianti, et uue töötasu koostate töötaja eelmise arvestatud töötasu pealt, siis ei laeta andmeid kalendrist. Seega on kasulik eelistada lihtsalt uue töötasu lisamist.

Kasulikku lugemist leiab ka rmp.ee lehelt.

Lisaküsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: