Ettevõtte kaardiga tasutud ostuarve, kuidas see makstuks märkida?

Kui olete tasunud kaupluses/tarnija juures arve ettevõtte pangakaardiga, siis sisestage ostudokument tavalisel viisil ostuarvena. Maksetähtajaks võite märkida näiteks ühe päeva, sest tavaliselt läheb kaardiga makstud summa ettevõtte kontolt maha lähema paari päeva jooksul.
Kui olete ostuarve sisestanud, siis saate valida Toimingud menüüst “Märgi panka saadetuks“.

Nüüd kuvatakse ostuarvete loetelus arvet staatuses “PANGAS OOTEL“, nii on teada, et sellele arvele ei ole vaja hakata maksekorraldust koostama.

Kuna kaardimakse puhul on tehingupartneri nimi ainult selgituse väljal (mõnikord vaid kaupluse nimetus), siis ei õnnestu pangaimpordi käigus automaatselt tarnijat ja ostuarvet tuvastada ning need tuleb ise  maksele lisada.
Kui te ei kasuta pangaimporti, siis maksete sissekandmisel märkige arve makstuks raha pangakontolt maha minemise kuupäevaga (mitte ostuarve kuupäevaga), nii on panga saldo alati korrektne.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: