KM liikide seadistamine – autokulud

Meie poolt eelseadistatud käibemaksu liike saab ainult vähesel määral seadistada ehk siis eelseadistatud liikidel saab muuta vaid finantskontosid ja lisainfo teksti, mis ilmub nt müügiarvetele. Kui teil on soov mõni uus käibemaksu liik lisada, siis seda saab täies ulatuses seadistada

Käibemaksu liigid on SimplBooks süsteemis eelseadistatud vastavalt Eestis kehtivatele seadustele. Kui peaks siiski tekkima vajadus käibemaksu liike seadistada, siis seda saab teha “Seaded – Keskkonna seaded – Käibemaksu liigid” lehel.

Nimetus – käibemaksu liigi nimetus erinevates keeltes nii nagu see ilmub nt dokumentide sisestamise vaadetes.

Tehing – kas antud käibemaksu liik kehtib ainult müügitehingute või ka ostutehingute kohta. Nt müük tähendab lisaks tavalistele müügiarvetele ka ettemaksearvetele, pakkumistele ja müügitellimustele.

Aktiivne – kas käibemaksu liik on aktiivne ehk kasutatav või nähtav dokumentide sisestamisel?

Käibemaksu tüüp – määrab käibemaksu tüübi seaduse mõistes mille põhjal rakendab SimplBooks vajadusel erisusi nt KMD-l.

Käibemaksu % – käibemaksu määr numbrilisena. Tühi väärtus tähendab, et määra ei ole.

Tulukonto – kasutatakse müügitehingute puhul dokumentide ridadel tulukonto automaatseks määramiseks, kui käesolev käibemaksu liik määrata dokumendi reale.

Müügi käibemaksu konto – kui määratud, siis sellel kontol kajastatakse müügidokumendi vastava rea käibemaks. Muul juhul kasutatakse müügi käibemaksu jaoks automaatsete kannete seadetes olevat müügi käibemaksu kontot.

Sisendkäibemaksu konto – kui määratud, siis sellel kontol kajastatakse ostudokumendi vastava rea käibemaksu. Muul juhul kasutatakse sisendkäibemaksu jaoks automaatsete kannete seadetes olevat sisendkäibemaksu kontot.

Lisainfo arvel – siia väljale määratud tekst lisatakse müügidokumendi lisainfo välja lõppu, kui käesolev käibemaksu liik määratakse mõnele müügidokumendi reale.

Kui sinu ettevõtte keskkond on loodud enne 02.04.2019….

Uue lihtsustatud autokulude sisestamise ja kajastamise kasutamiseks peaksite tegema kaks sammu:

  1. Avama käibemaksu liikide seaded ja aktiveerima autokulude käibemaksud, mis enne uuendust loodud keskkondades on vaikimisi deaktiveeritud. Kontrollige kindlasti üle ja seadistage autokulude käibemaksu liigile ka sisendkäibemaksu konto. Võimalik, et peate antud lisakonto ise juurde looma.
  2. Muutma käibemaksu aruande (Raamatupidamise menüü all) seadeid real 5.3 ja 5.4 selliselt, et seal oleks seadistatud seniste kulukontode asemel autokulude käibemaksuga seotud bilansi kontod.

NB! Pärast neid muudatusi ei näita ilmselt varasemate perioodide käibemaksu aruanded ootuspäraseid numbreid ja seega oleks soovitav see muudatus planeerida nt kalendrikuu vahetusele.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: