Põhivara müük

1 Põhivara müügi saab SimplBooksis kõige mugavamalt ja korrektsemalt teha läbi müügiarve. Müügiarvet sisestades tuleb täiendava info real (luubi ikoonilt avanev) valida põhivara ja nii seotakse müügiarve ja põhivara kaart omavahel.

Tähtis Põhivara müümisel ei tohi kasutada artikleid, sest siis pole süsteemil võimalik koostada õigeid põhivara müügi ja mahakandmise kandeid.

2 Müüdava põhivara nimi kirjutage “Sisu” väljale, märkige müügihind ja täiendava info real hakake “Põhivara” lahtrisse trükkima põhivara nimetust ja selle valimiseks klikake nimetuse peal. Põhivara müügiga seotud tulukontot ei saa arvel muuta, seepärast on see siin mitteaktiivne.

3 Arve salvestamisel koostatakse kanne kontoga, mis tagab põhivara müügi jõudmise käibemaksu aruandesse müügihinnas (müügiarve järgi) ja kasumiaruandes kajastub kasum või kahjum põhivara müügist (seos põhivara kaardiga).

4 Põhivara kaardile koostab süsteem mahakandmise ja kasumi/kahjumi kanded.

Nõuanne Kui kandeid ei teki või on kontod valed, tuleks kontrollida Seaded -> Automaatsed kanded -> Põhivara, et kõik kontod oleks õigesti määratud

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: