Põhivara seaded

Kontrollige need seaded üle enne esimese põhivara kaardi koostamist. Juba sisestatud põhivara kaardile siin tehtud muudatused mõju ei avalda.

  1. Amortisatsiooni arvestuse alguse valikus on kaks varianti.
    Kui valida „kalendrikuu algusest“, siis tuleb esimese amortisatsioonikande kuupäevaks kindlasti määrata põhivara soetamise kuu viimane kuupäev. Nii arvestatakse kulumit õigesti põhivara kaardil ning põhivara raportis. 
  2. Võimalus valida kui tihti kulumi kandeid koostatakse (igakuiselt, kvartaalselt või kord aastas).
  3. Millal koostatakse esimene amortisatsiooni kanne. Järgnevad kanded koostatakse samal või ligilähedasel kuupäeval, vastavalt valitud intervallile.                                     
  4. Enamasti sobib vaikimisi valitud lineaarne meetod, kuid sõltuvalt põhivara objektist, võib olla vajadus kasutada ka degressiivset. 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: