Ühendusesiseselt soetatud põhivara kajastamine käibemaksu aruandes

Kui olete soetanud põhivara teise liikmesriigi käibemaksu kohustuslaselt, siis on vaja see kajastada ka käibedeklaratsioonil. Selleks, et pöördmaksustamine saaks õigesti toimida, tuleks kontoplaani lisada juurde üks konto ja teha täiendusi käibemaksu aruande seadetes.

Uue konto lisamine: Raamatupidamine -> Kontod -> Uus konto

Soovitav on teha see konto bilansivälise kontona ja võimalikult lõppu (9998 nt). Pange kontole selline nimi, mis annaks selge vihje konto kasutuseesmärgist, et seda ekslikult ei kasutataks tavalise kulukontona.

Käibemaksu aruande seadete täiendamine: Raamatupidamine -> Käibemaksu aruanne

Klikake aruande kohal hallil ribal kõige parempoolsel “hammasratta” ikoonil – Vaata aruande seadeid 

 

 

 

 

Järgmiseks valige Toimingud menüüst Muuda aruande seadeid

Reale 1 lisage loodud konto miinusega ja lõppu “d”, nii kajastatakse aruandes ainult konto deebet poolel olevat summat (-9998d)

 

 Reale 6.1 lisage loodud konto ilma miinuseta ja lõppu “d” (9998d)

 

Põhivara ostuarve sisestamine

Põhivara ostuarve sisestage kasutades sobilikku põhivara kontot (18xx seeriast), käibemaksu liigiks valige “0% Kauba ühendusesisene soetamine”. Salvestage ostuarve ja lubage luua põhivara kaart.
Summa käibemaksu aruandes kajastamiseks valige ostuarvel olles Toimingud menüüst “Muuda finantskandeid” ja lisage kandesse kaks rida. Mõlemale reale valige loodud konto (9998) ja kirjutage põhivara summa ühel real deebetisse ja teisel real kreeditisse. Nii jääb konto nulli, aga kajastatakse käibemaksu aruande vajalikel ridadel.

Kontrollige vastava perioodi käibemaksu aruannet. Aruande real 1 ja 6.1 klikates avaneb info, millised kontod ja summad on kaasatud – selle abil saate kontrollida, kas on õigesti olemas.

 

Põhivara kontosid (18xx) ei soovita käibemaksu aruandesse lisada, sest kontol toimuvad muutused ei pruugi alati olla seotud ostutehinguga (nt liigitatakse teise põhivara kategooriasse, sest oli algselt valesti vms). Samuti tuleks sellisel juhul eraldi kontodel arvestust pidada Eestist ja ühendusesiseselt soetatud üheliigiliste põhivarade puhul. 

Lisaküsimuste korral kirjutage meile: support@simplbooks.ee 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: