Ühendusesiseselt soetatud põhivara kajastamine käibemaksu aruandes

Kui olete soetanud põhivara teise liikmesriigi käibemaksukohustuslaselt, siis on vaja see kajastada ka käibedeklaratsioonil. Selleks, et pöördmaksustamine saaks õigesti toimida, tuleks teha täiendusi käibemaksu aruande seadetes.

Käibemaksu aruande seadete täiendamine: Raamatupidamine -> Käibemaksu aruanne

Klikake aruande kohal hallil ribal kõige parempoolsel “hammasratta” ikoonil – Vaata aruande seadeid 

Toimingud menüü -> Muuda aruande seadeid

Lisage rea 1 “0% Kauba ühendusesisene soetamine” käibemaksu liigi juurde kontode reeglitesse vajalik põhivara konto (nt 1820 Masinad ja seadmed). Eraldage konto teistest kontodest komaga, tühikut ärge vahele pange ja konto ette kindlasti miinusmärk.
Reale 6.1 lisage samuti see konto juurde, kuid nüüd ilma miinusmärgita.

Salvestage tehtud muudatused.

Kui Teil on vaja kasutada erinevaid põhivara kontosid ühendusesiseselt soetatud põhivarade kajastamiseks, siis lisage kõik vajalikud kontod sama moodi juurde.

Ostuarve sisestamine ja käibemaksu aruande esitamine EMTA-s
Ostuarve sisestamisel kasutage vajalikku põhivara kontot ja käibemaksu liigiks kindlasti “0% Kauba ühendusesisene soetamine”, nii jõuab info korrektselt käibemaksu aruandesse.

Kuna põhivara käibemaks on vaja välja tuua ka eraldi, siis see täiendus tuleb teha EMTA-s (s.t lisada käibemaksu summa ise juurde). Seda me kahjuks programmis välja tuua ei saa, sest muidu läheks see sisendkäibemaksuna topelt arvesse.

Enne 11.03.2022 loodud keskkondades ei ole käibemaksu liigid vaikimisi seadistatud. Sellisel juhul tuleks tegutseda alloleva juhendi järgi. Kliki siin ja loe sellest altpoolt lähemalt
Kui olete soetanud põhivara teise liikmesriigi käibemaksukohustuslaselt, siis on vaja see kajastada ka käibedeklaratsioonil. Selleks, et pöördmaksustamine saaks õigesti toimida, tuleks kontoplaani lisada juurde üks konto ja teha täiendusi käibemaksu aruande seadetes.

Uue konto lisamine: Raamatupidamine -> Kontod -> Uus konto

Soovitav on teha see konto bilansivälise kontona ja võimalikult lõppu (9998 nt). Pange kontole selline nimi, mis annaks selge vihje konto kasutuseesmärgist, et seda ekslikult ei kasutataks tavalise kulukontona.

Käibemaksu aruande seadete täiendamine: Raamatupidamine -> Käibemaksu aruanne

Klikake aruande kohal hallil ribal kõige parempoolsel “hammasratta” ikoonil – Vaata aruande seadeid 

 

 

 

 

Järgmiseks valige Toimingud menüüst Muuda aruande seadeid

Reale 1 lisage loodud konto miinusega ja lõppu “d”, nii kajastatakse aruandes ainult konto deebet poolel olevat summat (-9998d)

 

 Reale 6.1 lisage loodud konto ilma miinuseta ja lõppu “d” (9998d)

 

Põhivara ostuarve sisestamine

Põhivara ostuarve sisestage kasutades sobilikku põhivara kontot (18xx seeriast), käibemaksu liigiks valige “0% Kauba ühendusesisene soetamine”. Salvestage ostuarve ja lubage luua põhivara kaart.
Summa käibemaksu aruandes kajastamiseks valige ostuarvel olles Toimingud menüüst “Muuda finantskandeid” ja lisage kandesse kaks rida. Mõlemale reale valige loodud konto (9998) ja kirjutage põhivara summa ühel real deebetisse ja teisel real kreeditisse. Nii jääb konto nulli, aga kajastatakse käibemaksu aruande vajalikel ridadel.

Kontrollige vastava perioodi käibemaksu aruannet. Aruande real 1 ja 6.1 klikates avaneb info, millised kontod ja summad on kaasatud – selle abil saate kontrollida, kas on õigesti olemas.

 

Põhivara kontosid (18xx) ei soovita käibemaksu aruandesse lisada, sest kontol toimuvad muutused ei pruugi alati olla seotud ostutehinguga (nt liigitatakse teise põhivara kategooriasse, sest oli algselt valesti vms). Samuti tuleks sellisel juhul eraldi kontodel arvestust pidada Eestist ja ühendusesiseselt soetatud üheliigiliste põhivarade puhul. 

Lisaküsimuste korral kirjutage meile: support@simplbooks.ee 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: