Automaatsete kannete alguskuupäev

SimplBooks raamatupidamistarkvara on võimalik seadistada tegema automaatseid finantskandeid mitmetele erinevatele süsteemi objektidele (tehingutele). Automaatsete kannete koostamiseks süsteemi poolt on kaks eeldust:

  1. süsteemi oleks sisestatud algsaldod – selle kohta saad lugeda juhendist Algsaldode sisestamine
  2. keskkonna seadetes oleks ära märgitud automaatsete kannete alguskuupäev (vt pilti)

Automaatsed finantskanded

 

Kui eelpool toodud eeldused on täidetud, siis koostab süsteem automaatselt seotud finantskanded kohe pärast süsteemi objektide salvestamist nt müügiarvetele, ostuarvetele, laodokumentidele, töötasudele jne.

Automaatsed finantskanded

 

Juhul kui olete juba alustanud müügi ja ostuarvete sisestamisega süsteemi ja soovite nüüd tagantjärgi dokumentidele automaatsed finantskanded koostada, siis piisab jällegi keskkonna seadetes automaatsete kannete alguskuupäeva määramisest. Kui see kuupäev määrata minevikku, siis koostab süsteem vajadusel puuduvad automaatsed finantskanded ka mineviku dokumentidele.

Automaatseid finantskandeid ei ole võimalik koostada dokumentidele milliste koostamise kuupäev jääb enne algsaldode kuupäeva.

Automaatseid kandeid saab seadistada moodulite kaupa vt juhendit müügiarve näitel Automaatsed kanded

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: