Automaatsed kanded

Automaatsete kannete seadistustes on paika pandud erinevatel juhtudel vaikimisi kasutatavad kontod. Need seaded on uutel keskkondadel vaikimisi paigas ja enamasti ei ole vaja siin suuri muudatusi teha.
Peatume mõnedel vahelehtedel pisut täpsemalt.

Seaded -> Automaatsed kanded

1. Üldised kanded

Siin on ära määratud käesoleva aasta ja eelmiste perioodide kasumi/kahjumi kontod. Aruandeaasta lõpus koostab programm automaatselt tulu- ja kulukontode sulgemiskanded. Samuti koostab aasta lõpetamiseks kasumi/kahjumi kande. Kasutaja sekkumist sulgemiskannete koostamisel üldjuhul vaja ei ole.

Kui sulgemiskannetega on probleem (kliki siia)
Kui sulgemiskandeid ei teki, siis tuleks kõigepealt üle kontrollida, et automaatne kannete koostamine oleks lubatud Seaded -> Keskkonna seaded -> Üldised seaded -> Automaatsed kanded alates…, samuti kontollige Kanded lukustatud kuni… kuupäeva, et sulgemiskannete kuupäev ei jääks lukustatud perioodi.
Samuti võiks üle kontrollida Seaded -> Automaatsed kanded -> Üldised kanded -> Aruande perioodi kasum/kahjum konto.
Kuna põhjuseid võib olla ettevõttespetiifiliselt erinevaid, siis täpsemalt siin neid kirja panna on keeruline.
Kui eeltoodud seaded on korras, kuid sulgemiskandeid ikka ei teki, kirjutage meile support@simplbooks.ee ja otsime põhjuse üles.

Ümarduskontot kasutatakse juhul, kui on vaja kajastada mõne sendine erinevus dokumendil (nt. ostu- või müügiarvete käibemaksuga sisestamisel tekkiv ümardamise vahe).

Panga teenustasude kontot kasutatakse pangaimpordil seose loomiseks, et koostada automaatselt õige kanne.

Käibemaksu koondkontot kasutatakse KM aruande perioodi sulgemiskande koostamisel (tasumisele kuuluv või enammakstud summa)

2. Müügiarved

Siin müügiarvele määratud seadistusi kasutatakse juhul, kui käibemaksu liigil on tulukonto määramata (Seaded -> Keskkonna seaded -> Käibemaksu liigid). Kui kasutate müügiarvetel artikleid ja artiklitel on müügitulu konto määratud, siis arvestatakse kande koostamisel kõigepealt artikli kaardil märgitud tulukontot.
Nõudeid ostjate vastu on võimalik soovi korral kajastada erinevatel nõuete kontodel (nt nõuded Eestis asuvate ostjate osas ja väljaspool Eestit asuvate ostjate osas). Eraldi nõuete konto saab määrata kliendikaardil, see on lisavõimalus ja ei ole kohustuslik täita.

3. Ostuarved

Ostuarvetele vaikimisi pakutav kulukonto tasub valida selline, mis reaalselt kõige sagedamini kasutust leiab. Igale tarnijale saab määrata ka vaikimisi kasutatava kulukonto (tarnija kaardil). Kui kasutate ostuarvetel artikleid ja artikli seadetes on kulukonto määratud, siis arvestatakse artikli kaardil märgitud kontot esimeses järjekorras.
Tarnijatele võlgu olevaid summasid on samuti võimalik kajastada mitmel erineval kontol. Selleks on tarnija kaardil Kohustuse konto määramise väli. Seda ei ole kohustuslik täita, vaid võimalus erinevatel kontodel kajastada vajaduse korral.

4. Põhivara

Vaikimisi on põhivara bilansi ja kasumiaruande kontodest määratud „Masinad ja seadmed“. Kui Teie ettevõttes on enam kasutusel „Muu materiaalne põhivara“, siis vahetage siin esimese kolme konto seaded (põhivara, põhivara amortisatsioon(bilanss)) ja põhivara amortisatsioon (kasumiaruanne).
Põhivara mahakandmise ja müügiga seotud kontod on olulised selleks, et vara müügi või mahakandmise korral saaks automaatselt õiged kanded koostatud programmi poolt.
Põhivara müük müügihinnas – see konto on kajastatud ka käibemaksu aruandes ning vahekontode kaudu jõuab kasumiaruandesse ainult põhivara müügi lõpptulemus (kasum või kahjum).

5. Töötasud

Siin on kõige olulisem, et oleks ära määratud Võlad töövõtjatele ja Töötasu maksude vahekonto andmed.
Kinnipidamised töötasult finantskonto on hea ära määrata juhul, kui töötaja netopalgast on vaja mingeid summasid kinni pidada (nt kohtutäiturile kantavad summad vms.)

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

2 kommentaari

 1. Karit

  miks ma pean igal arvel ja laekumisel käsitsi ise vajutama, et koosta automaatsed kanded.
  uues keskkonnas on nii, mul vanas keskkonnas paneb ise kõik kanded kirja, juba siis kui arve salvestan?

  1. Tere, Karit!

   Palun kontrollige, mis kuupäev on Seaded -> Keskkonna seaded -> Üldised seaded -> “Automaatsed kanded alates” määratud. Automaatselt hakatakse kandeid koostama sellel väljal märgitud kuupäevast alates.

   Parimate soovidega
   Silva

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: