Eelmiste perioodide nõuete ja võlgade ületoomine SimplBooks-i

Kui olete raamatupidamist SimplBooks-i üle toomas ning on eelmisest perioodist mõned nõuded või võlad üleval, siis nende koondsummad lähevad kirja algsaldode kandesse.
Enne algsaldode kande kuupäeva lisatud dokumentidele kandeid ei koostata.

Algsaldode kandesse summade sisestamisest loe täpsemalt juhendist Algsaldode sisestamine

Tasumata ostuarved sisesta Tehingud -> Ostuarved all nende algsete kuupäevadega. Kulukonto võib valida kuluga sobiva, kuid ei ole oluline algsaldo sisestamisel (kannet ei lisata sellele dokumendile), kuupäev ja lõppsumma on olulised. Kui lisatud arve on osaliselt tasutud, sisesta arve siiski täissummas ja märgi tasutuks nii, et tasumata jääk oleks õige. Enne algsaldode kuupäeva lisatud maksele ei koostata finantskannet. Algsaldode kandes peab võlg olema kajastatud kontol 2310 Võlad tarnijatele.
Ostuarvete sisestamise kohta saab rohkem infot juhendist Ostuarve sisestamine

Laekumata müügiarved sisestata Tehingud -> Müügiarved alt nende algsete kuupäevadega. Arve sisuks võid märkida lihtsalt algsaldo või lisada kogu info, mis oli algsel arvel, see on enda valik. Kui sul on arve pdf kujul olemas, lisa see “Täiendavad arve andmed” all “Olemasoleva arve koopia” väljale. Nii saad vajadusel arvet uuesti kliendile saata ja arve on samasugune, kui esmakordsel saatmisel. Kui arve on osaliselt laekunud, sisesta see siiski täisummas ja lisa laekumised, et arve jääk oleks õige. Algsaldode kandes peab nõue olema kajastatud kontol 1210 Nõuded ostjate vastu
Müügiarve kohta saad lähemalt lugeda juhendist Müügiarve – seaded ja sisestamine

Sul on hoopis ettemaks tarnijale? Salvesta see Tehingud -> Maksed all.  Makse kuupäevaks märgi selle algne kuupäev. Makse jääb “ootel” staatusesse ja selle saab hiljem siduda tarnija arvega. Algsaldode kandes peab ettemaks olema lisatud kontole 1650 Ettemaksed tarnijatele.

Kliendilt on laekunud ettemaks? Lisa see Tehingud -> Laekumised alla, see jääb samuti “ootel” saatusesse ja saab hiljem müügiarvega ära siduda. Algasaldode kandes peab ettemaks olema kajastatud kontol 2210 Ostjate ettemaksed.

Kui ettevõttel on võlg aruandva isiku ees, siis lisa Tehingud -> Kulu- ja lähetusaruanded alt kuluaruanne (vajaliku saldo arvele võtmiseks üks rida aruandele). Algsaldode kandes peab võlg olema kajastatud kontol 2680 Võlg aruandvale isikule.

Kui aruandvale isikule on tehtud ettemaks, siis lisa see Tehingud -> Maksed all, vali aruandev isik ja jälgi, et makse saaja tüübiks oleks “Aruandev isik”.  Algsaldode kandes peab ettemaks olema kajastatud kontol 1405 Nõuded aruandvate isikute vastu.

Maksete ja laekumiste sisestamisest saa täpsemalt lugeda juhendist Maksete ja laekumiste käsitsi sisestamine

Lõpuks kontrolli, kas kõik sai õigesti sisestatud. Raportid menüüs on abiks:

  • Müügireskontro – laekumata müügiarvete saldo ja kliendite ettemaksud
  • Ostureskontro – võlad tarnijatele ja tehtud ettemaksud
  • Aruandvad isikud – võlad aruandvatele isikutele ja neile tehtud ettemaksud

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: