Maksete ja laekumiste käsitsi sisestamine

Pangatehingute sisestamisel soovitame eelistada pangaimporti, kas läbi pangaliidese või teha failist import.
Miks?
Ikka selleks, et vähendada eksimisvõimalusi ja kiirendada tööprotsesse.

Pane täheleLaekumiste ja maksete alla ei salvestata tehinguid, mida ei saa siduda ostuarve, müügiarve või kuluaruandega. Need salvestatakse finantskannetena, välja arvatud töötasude ja töötasu maksude maksed, mis sisestatakse palgamoodulis.

Laekumiste sisestamine

Laekumiste lisamiseks on kaks varianti, arvelt alustada või Tehingud -> Laekumised alt.

Laekumise lisamine arvelt

Variant 1:

Mine müügiarvete nimekirja ja leia arve, mille soovid makstuks märkida. Kliki rea lõpus kolme täpi peal ja vali “Märgi makstuks”

Variant 2:

Mine müügiarvete nimekirja ja leia arve, mille soovid makstuks märkida, kliki arve lahti. Siin on omakorda kolm võimalust (kliki valikutel, et näha rohkem)

1.üleval paremas nurgas2. Toimingud menüü3. paneel Laekumised
Kui arve on välja saadetud, siis on üleval paremas nurgas tekst “Maksmata” ja all link “Märgi makstuks”
Toimingud menüüs on valik “Märgi makstuks”
Arve ridadest järgmine paneel on “Laekumised”
Kui arve on osaliselt makstuks märgitud, siis järgmise osa makstuks märkimiseks saab kasutada variante 1 ja 2.

Kontrolli summa ja kuupäev ning salvesta laekumine. Kui ettevõttel on mitu pangakontot, siis tuleb ka see õige valida.

Laekumise lisamine Tehingud menüüst

Tehingud -> Laekumised -> Uus laekumine

  1. Vali klient olemasolevate hulgast või lisa uus
  2. Konto/kassa väljal on seadetes vaikekontoks määratud konto, vajadusel saab vahetada
  3. Märgi laekunud summa. Kui on tegu kreeditarve tagasimaksega, siis tuleb märkida summa miinusega.
  4. Kuupäev on laekumise kuupäev (panga väljavõtte järgi)
  5. Lisainfo väljale sobib märkida laekunud arve number või info ettemakse kohta.

Salvesta laekumine. Laekumise arvega sidumiseks vali Toimingud menüüst -> Seo laekumine arvega

Kui kliendil on mitu laekumata arvet, vali sobiv(ad) loetelust ja klikka “Seo laekumine arvetega“.

Ootel staatusega laekumised

Kui laekumine on nimekirjas “Ootel” staatuses, näitab see, et laekumine on osaliselt või täielikult arve(te)ga sidumata.

Kui laekumine on täies ulatuses arvega sidumata, kajastub kogu laekumise summa ostjate ettemaksude kontol. Kui laekumine on osaliselt sidumata, siis kajastub sidumata osa ettemaksude kontol.

Kui laekumine seotakse arvega, mille kuupäev on laekumise kuupäevast hilisem, lisab süsteem teise finantskande, millega tasaarveldatakse ostjate ettemaksude konto ja ostjate võlakonto.

Kui laekumise kuupäev on sama või hilisem arve kuupäevast, muudetakse laekumise finantskanne ja ostjate ettemaksude konto asendatakse ostjate võlakontoga.

Müügireskonto

Raportid -> Müügireskonto alt näete klientide võlgnevusi ja kasutamata ettemakse

Summa kokku veerg näitab ära arve/ettemaksu kogusumma. Jääk näitab arve tasumata osa või ettemaksu kasutamata osa.

Maksete sisestamine

Maksete lisamine on suures osas analoogne laekumistega.

Makse lisamine arvelt

Mine ostuarvete nimekirja, otsi vajalik ostuarve ja klikka see lahti.

1. Toimingud menüü2. Maksed paneel
Vali Toimingud menüüst Märgi makstuks, võid selle ka omale lemmikuks märkida
Arve ridade all on Maksed paneel

Kui arve on osaliselt makstuks märgitud, siis jääb valikusse ainult Toimingud menüü nupust järgmise makse lisamine.

Makse lisamine Tehingud menüüst

Tehingud -> Maksed -> Uus makse

Maksel toimib sisestamine ja arvega sidumine samasuguse loogika alusel nagu laekumistel. Erisus tekib siis, kui valida tarnijaks eraisik/aruandev isik märgistusega lisatud inimese andmed. Makse vaatesse lisandub “Makse saaja tüüp” valik.

Kui olete ostnud eraisikult ostu-müügilepingu alusel kaupu, siis on ta teile “Tarnija“, lepingu sisestate ostuarvete alla ja saate siduda maksega.

Kui tegu on ettevõtte töötajaga, kellele maksate kuluaruande, lähetusaruande või sõidupäeviku alusel, tuleb valida “Aruandev isik“.

Ootel staatusega maksed

Kui makse on nimekirjas “Ootel” staatuses, näitab see, et makse on osaliselt või täielikult arve(te)ga sidumata.

Kui makse on täies ulatuses arvega sidumata, kajastub kogu makse summa ettemaksude kontol. Kui makse on osaliselt sidumata, siis kajastub sidumata osa ettemaksude kontol.

Kui makse seotakse arvega, mille kuupäev on makse kuupäevast hilisem, lisab süsteem teise finantskande, millega tasaarveldatakse ettemaksude konto ja võlad tarnijatele konto.

Kui makse kuupäev on sama või hilisem arve kuupäevast, muudetakse makse finantskanne ja ettemaksude konto asendatakse võlad tarnijatele kontoga.

Ostureskonto ja aruandvate isikute raport

Tarnijatega seotud võlgu ja ettemakseid näete Raportid -> Ostureskontro.


Aruandvate isikutega seotud võlgu ja ettemakseid näete Raportid -> Aruandvad isikud.

Ka nendest raportites on näha arvete ja maksete kogusummad ning vülg või ettemaksu jääk.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: