Algsaldode sisestamine

SimplBooks raamatupidamistarkvara kasutusele võttes tuleb algsaldod sisestada nii alustaval ettevõttel kui ka juba tegutseval ettevõttel. Kuni vähemalt ühele kontole ei ole algsaldot sisestatud, ei saa koostada ühtegi kannet. Kui algsaldod ei ole teada või on muul põhjusel kõik nullid, siis tuleks ikkagi vähemalt ühele kontole sisestada algsaldo, mille summaks võib olla null.

Algsaldosid saab sisestada valides peamenüüst Raamatupidamine ja avanevast menüüst kanded. Seejärel vajutage avanevas vaates nupul “UUS KANNE“.

Algsaldode sisestamine

 

Algsaldode sisestamine

 

Kirjelduse väli (1) ei ole kannetel kohustuslik ja seda täitma ei pea kuigi, sisestatud andmete mõistmise mõttes hilisemalt, on see soovitav. Näiteks võite algsaldode kande puhul kasutada märksõna “Algsaldod seisuga  …”.

Algsaldo kuupäevaks (2) on üldjuhul ettevõtte majandusaasta alguskuupäev, nii nagu see on märgitud Äriregistris, või vastava majandusaasta algus.
Kui juba tegutsev ettevõte tuleb majandusaasta keskel, siis peaks olema selleks kuupäevaks lõppbilansi kuupäev eelmisest programmist. Nt tullakse üle alates 01.11.20xx siis algsaldod sisestatakse kuupäevaga 31.10.20xx, ehk eelmise perioodi lõppsaldod on uue perioodi algsaldodeks.
Kui tullakse üle uue majandusaasta algusest, siis on algsaldode kuupäevaks 01. 01.20xx.
Erinevus on selles, et kui tullakse majandusaasta alguses siis sisestatakse algsaldodena ainult bilansikontode saldod. Kui tullakse üle majandusaasta keskel siis sisestatakse algsaldodena kõik bilansikontod va Aruandeaasta kasum, mis kirjutatakse algsaldodesse kasumiaruande tulu- ja kulukontode saldodega. Vastasel juhul ei ole eelmiste perioodide kulud/tulud programmis kajastatud ja aruannete tulemused oleksid valed.

Kindlasti on tarvis algsaldode sisestamisel määrata “Kontode algsaldod?(3) välja väärtuseks “JAH“.

Uue kontorea lisamiseks vajutage nuppu “Lisa konto(4).

Algsaldod tuleks sisestada ühe kandena. Vajadusel saab kannet hiljem muuta ja täiendada. Ainult algsaldode sisestamisel lubab süsteem kande kogusumma deebet- ja kreeditpoole erinevust või jätta mõlemad nulliks.

Miinusmärgiga summat SimplBooks sisestada ei luba. Miinusmärgi asemel tuleks kasutada vastava konto kreedit- või deebetpoolt.

Näiteks: Põhivara akumuleeritud kulum -1500,00 eurot; tuleb sisestada kontole 1850 Kreeditpoolele: 1500,00 eurot

Majandusaasta alguse (01.01.20xx) algsaldot sisestades tuleb eelneva perioodi Aruandeaasta kasum/kahjum (nt konto 3700) liita Eelmiste perioodide jaotamata kasumile/kahjumile (nt konto 3600) ja sisestada kontole. Aruande perioodi kasum/kahjum konto on erandlik konto, kuhu algsaldot sisetama ei pea. Sellele kontole arvutab süsteem kasumiaruande kontode põhjal jooksvat kasumit/kahjumit.

Edasi tuleks sisestada algsaldodes sisalduvad:
1. Eelmiste perioodide nõuded ja kohustused (kliki siin)
2. Põhivara (kliki siin)
3.Laoalgseis (kliki siin)

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

2 kommentaari

  1. Urmas Peterson

    Esiteks ei olnud mul algsaldo nupp aktiivne, ma ei saanud selle asendit muuta.
    Kannet kinnitades tuli veateate. Vastavalt juhendile panin algsaldo kande seisuga 31.12.2020. Kahjuks olin keskkonda luues ja kasutama hakates pannud esimeseks algsaldo kuupäevaks 01.01.2021. Kuidas ma saaks olukorda lahendada?

  2. Tere, Urmas
    Kui Teil on olemas juba üks algsaldode kanne, siis ei saa tõesti uut lisada. Te saate muuta olemasoleva kande kuupäeva. Tegelikult on parim saldod sisestada 01.01.2021 kuupäevaga. Kui soovite eelmise aasta lõpuga sisestada ja kandes kajastada ka kulukontosid, siis tuleks kuupäevaks valida 30.12.2020 ja lubada automaatsed kanded alates 31.12.2020. Sellisel moel kajastatakse andmed õigesti.
    Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile palun support@simplbooks.ee.

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: