Algsaldode sisestamine

SimplBooks raamatupidamistarkvara kasutusele võttes tuleb algsaldod sisestada nii alustaval ettevõttel kui ka juba tegutseval ettevõttel. Kuni vähemalt ühele kontole ei ole algsaldot sisestatud, ei saa koostada ühtegi kannet. Kui algsaldod ei ole teada või on muul põhjusel kõik nullid, siis tuleb ikkagi vähemalt ühele kontole sisestada algsaldo, mille summaks on märgitud null.

1 Ettevõttele SimplBooks keskkonna loomisel lisab süsteem automaatselt ka algsaldode kande.
Kande leiate Raamatupidamine -> Kanded alt, “Alusdokument” veerus on info “ALGSALDO”

2 Klikake kande real ja avanenud vaates valige “Muuda kannet”

3 Vaadake üle ja muutke sobivaks algsaldo kuupäev, kirjelduse välja täitmine ei ole kohustuslik, kuid on soovituslik sinna kirjutada “algsaldo xx.xx.202x”.

Tehke vajalikud täiendused ja salvestage kanne.

4 Algsaldode kande saate salvestada ka tasakaalust väljas olevana ja järjest lisada juurde kontode saldosid, kuni kõik on olemas ja kanne tasakaalus.

5 Uue konto jaoks rea lisamiseks vajutage nuppu “Lisa uus rida”, valige sobiv konto ja kirjutage summa.

6 Miinusega summat SimplBooks sisestada ei luba. Selle asemel sisestage summa konto vastaspoolele. Näiteks põhivara akumuleeritud kulumi summa märkige konto kreeditpoolele, bilansis kajastub see summa korrektselt miinusmärgiga.

7 Kui tegu on alustava ettevõttega, siis on algsaldo kuupäevaks ettevõtte registreerimise kuupäev ja lisaks vaikimisi olemasolevale reale ei ole vaja midagi juurde lisada. Piisab kande salvestamisest (osakapitali sissemakse ei ole algsaldo, see lisatakse vajadusel järgmise kandena).

8 Tegutseva ettevõtte puhul märkige algsaldode kuupäev selle järgi, mis ajast alates soovite raamatupidamist SimplBooksis tegema hakata.

9 Majandusaasta algusest tööd alustades on algsaldode kuupäevaks ettevõtte majandusaasta alguskuupäev. Kui majandusaasta on erinev kalendriaastast, tuleb teha vastav täiendus ka keskkonna seadetes.

10 Majandusaasta alguses sisestatakse algsaldodena ainult bilansikontode saldod. Majandusaasta lõpus kajastub aruandeaasta kasum eraldi real. Algsaldode kannet sisestades liitke kokku eelmiste perioodide kasum/kahjum ja aruandeaasta kasum/kahjum ning märkige see SimplBooksis kontole 3600 Eelmiste perioodide kasum (kahjum).

11 Kui tegutsev ettevõte alustab SimplBooksis tööd majandusaasta keskel, siis on mõistlik tööd alustada kuu esimesest kuupäevast ja seega on algsaldodeks eelmise kuu viimase kuupäevaga andmed (nt töö algus 01.09.20xx, algsaldodeks 31.08.20xx seisuga andmed).

12 Majandusaasta keskel tööd alustades tuleb sisestada nii bilansi kui kasumiaruande kontode saldod.

Kõikide kontode saldod lähevad ühte algsaldode kandesse. Kui kõik eelmisel perioodil kasutusel olnud kontode saldod on sisestatud, peab algsaldode kanne tasakaalus olema, see on eeltingimuseks sellele, et bilanss oleks tasakaalus.

Edasi tuleks sisestada algsaldodes sisalduvad:
1. Tasumata nõuded ja kohustused (ostu- ja müügiarved)
2. Olemasoleva põhivara arvele võtmine
3. Lao algseisu sisestamine

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

2 kommentaari

  1. Urmas Peterson

    Esiteks ei olnud mul algsaldo nupp aktiivne, ma ei saanud selle asendit muuta.
    Kannet kinnitades tuli veateate. Vastavalt juhendile panin algsaldo kande seisuga 31.12.2020. Kahjuks olin keskkonda luues ja kasutama hakates pannud esimeseks algsaldo kuupäevaks 01.01.2021. Kuidas ma saaks olukorda lahendada?

  2. Tere, Urmas
    Kui Teil on olemas juba üks algsaldode kanne, siis ei saa tõesti uut lisada. Te saate muuta olemasoleva kande kuupäeva. Tegelikult on parim saldod sisestada 01.01.2021 kuupäevaga. Kui soovite eelmise aasta lõpuga sisestada ja kandes kajastada ka kulukontosid, siis tuleks kuupäevaks valida 30.12.2020 ja lubada automaatsed kanded alates 31.12.2020. Sellisel moel kajastatakse andmed õigesti.
    Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile palun support@simplbooks.ee.

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: