Kinkekaartide müügi kajastamine

Kinkekaartide müügil tuleb eristada, kas tegu on ühe– või mitmeotstarbelise kinkekaardiga. Üheotstarbelise kinkekaardi puhul kajastatakse tulu (ja deklareeritakse käibemaks) kinkekaardi müügil, mitmeotstarbelisi kinkekaarte kajastatakse ettemaksude all.
Programmis on mõlemad olukorrad lahendatavad kinkekaartide jaoks artiklite loomisega.

Üheotstarbeline kinkekaart:

  1. Soovitav on teha eraldi müügitulu konto (nt 4210 Kinkekaartide müük). Kontrollige, et loodud konto kajastuks käibemaksuaruandes real 1 ja kasumiaruandes (näitena toodud konto kajastub vaikimisi seadetes aruannetes, vajadusel saab täiendada).
  2. Looge artikkel (Ladu -> Artiklid -> Uus artikkel) ja märkige müügitulu kontoks loodud konto (nt 4210) ja kindlasti jälgige, et artikli tüüp oleks “Teenuse artikkel”
  3. Kinkekaardi müügil tuleb valida arvele loodud artikkel ja märkida reale ilma käibemaksuta summa.
  4. Kinkekaardi kasutamisel märgitakse kõigepealt arvele kaubad/teenused, mida klient ostab ja viimaseks reaks märkige taas kinkekaardi jaoks loodud artikkel ja summa miinusega. Nii kajastatakse kandes kontod ja summad õigesti.

Mitmeotstarbeline kinkekaart:

  1. Soovitav teha eraldi konto, mis kajastuks bilansis ostjate ettemaksete all (22xx). Kontrollige, et konto on kirjeldatud bilansi seadetes või lisage see juurde.
  2. Looge uus artikkel, mille müügitulu kontoks valige loodud konto (22xx) ja käibemaksu liigiks märkige “Ei ole käive” (kui ettevõte on käibemaksukohustuslane), artikli tüüp “Teenuse artikkel”
  3. Kinkekaardi müügil tuleb valida arvele loodud artikkel ja märkida lõppsumma.
  4. Kinkekaardi kasutamisel märgitakse kõigepealt arvele kaubad ja/või teenused, mida klient ostab ja viimaseks reaks tuleb märkida taas kinkekaardi jaoks loodud artikkel ja summa miinusega – käibemaksu liik jääb endiselt “Ei ole käive”. Kinkekaardi summa arvestatakse tasumisele kuuluvast summast maha, samuti võetakse see maha ostjate ettemaksude kontolt. Müüdud kaubalt/teenuselt arvestatakse käibemaks õigesti.

Lisaküsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: