Pensioni III samba sissemakse töötaja eest

Kui tööandja teeb töötaja eest III sambasse igakuiseid sissemakseid otse palgast, saab töötaja maksusoodustuse kohe ega pea ootama tuludeklaratsiooni esitamiseni, et saada tulumaks tagasi. Kuni 15% aastasest brutotulust, kuid mitte rohkem kui 6000 € aastas on tulumaksuvaba.

SimplBooksis selle jaoks erilahendust ei ole, kuid teatud lisaseadistuste abil on seda võimalik teha.

Näidispiltidel kasutatud numbrite info:

Töötaja brutotasu 2000 eur, millest 400 eur (bruto) läheb III sambasse.
Üldine maksuvaba tulu on summas 72,67 (arvestatud brutosummalt 2000)
III samba täiendav maksuvaba tulu on 300 (2000*15%)
Töötaja on liitunud kogumispensioni II sambaga 

1. Uute maksuliikide loomine kliki avamiseks

Seaded -> Palkade seaded -> Maksud töötasudelt

  • Kogumispension (II sammas, III samba makselt (kui töötajal on II sammas))
  • Töötuskindlustusmakse (töötaja, III sammas)
  • Tulumaks (III samba makselt)
  • Töötuskindlustusmakse (tööandja, III sammas)
Nõuanne Maksuliikide loomisel küsib süsteem, millise tasuliigiga see siduda – seal ärge valige midagi, klikake lihtsalt „Salvesta“ nupul edasi liikumiseks. Vajaliku tasuliigi loome järgmises etapis ja märgime sellega seotud maksud.

Loodud maksuliigid tuleks ristist kinni võttes liigutada teiste samaliigiliste juurde, siis arvutatakse maksusummad õigesti.

2. Uue tasuliigi loomine kliki avamiseks

Seaded -> Palkade seaded -> Töötasu liigid

Uue töötasu liigi nimetuseks pange näiteks: Kogumispension (III sammas töötaja palgast kinni peetud)
Märkige, millised maksud arvestatakse sellelt tasuliigilt (uued maksud + tavaline sotsiaalmaks) ja märkige ka, et seda arvestatakse keskmise tasu alusena (see on ju reaalselt töötasu osa).

3. TSD seaded kliki avamiseks

Seaded -> Palkade seaded -> TSD seaded

Väljamaksete liikide seadistamine, otsige nimekirjast üles loodud töötasu liik “Kogumispension (III sammas töötaja palgast kinni peetud)” ja valige koodiks “25”

Maksude seadistamine: eelnevalt loodud maksude valige juurde koodid, mille alusel need TSD-l kajastatakse

4. Töötaja kaardil palga muudatused kliki avamiseks

Kui töötaja on kindla kuupalgaga, siis saate “Töötaja töötasud” alla õiged summad kirja panna. Põhipalk (kuupalk) real märgite selle osa palgast, mis töötaja kätte saab ja Kogumispension III sammas alla märgite selle summa, mis läheb pensioniks. Kui ei ole kindlat kuupalka, siis peaksite palgaarvestust tehes iga kord arvutama selle summa välja.

Rakenduvad maksud all tuleks ka lisada loodud maksuliigid

5. Palgaarvestus kliki avamiseks

Pensioni kontole kantav summa peab enne Pensionikeskuse kontole ülekandmist kajastuma bilansis lühiajaliste kohustuste all. Selleks tuleb palgaarvestusel see summa märkida “Kinnipidamised” alla (kontoks 2613 Kinnipidamised netotasust), kuna seda ei maksta töötajale välja. Kinnipidamise summaks märkige pensionikontole makstav netosumma (meie näites: 400-8-6.40-17.12=368.48)
Palgaarvestust tehes tuleb III samba maksusoodustuse summa ise välja arvutada, sest seda programm ise ei oska.

6. Makse Pensionikeskus AS kontole kliki avamiseks

Makse Pensionikeskuse kontole tuleb SimplBooksis salvestada finantskandena:

Deebet 2163 Kinnipidamised netotasust
Kreedit 102x Pangakonto

Vajaliku info kontonumbrite ja selgituste jaoks saate küsida töötaja käest või uurida lähemalt Pensionikeskuse lehelt.

7. TSD esitamine kliki avamiseks

TSD faili maksuametisse importides on vaja pensionimakse real vahetada maksuvaba tulu liiki (610 -> 640), see kahjuks süsteemist praegu õigesti ei tule.
Kõik muu toimub automaatselt.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: