Käibemaksu arvestamise ja deklareerimise kanded

NB! Juhul kui teie ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis ei ole teil alust ei müügiarvetel ega ostuarvetel käibemaksu kajastada ning puudub vajadus käibemaksu kohta arvestuse pidamiseks ning deklareerimiseks.

Käibemaksu arvestamine hakkab raamatupidamises peale juba müügiarve koostamisest või ostuarve sisse kandmisest.

Müügiarvetel arvestatakse nö müügikäibemaksu, mille peate tehingu kuupäevale järgneva kuu 20-ndaks kuupäevaks Maksuametile tasuma.

Ostuarvetel arvestatakse nö sisendkäibemaksu, mida on õigus müügikäibemaksust maha arvestada ehk siis sisuliselt nagu müügikäibemaksu vähendamine.

Müügiarve näide (teenuste müük):

Käibemaksu arvestamine

 

Ostuarve näide (teenuste ost):

kaibemaksu_arvestamine_2

 

Kuu lõpus või nt pärast KMD esitamist tuleks möödunud (deklareeritud) kuu kohta koostada käibemaksu kontode nö sulgemise või koondamise kanne. Selle jaoks soovitame kasutada eeltäidetud kande vormi “Raamatupidamine -> Käibemaksu aruanne” alt.

Vajadusel (nt impordi puhul) saate koostatavat kannet korrigeerida või täiendada ka pärast kande salvestamist.

Käibemaksu arvestamine

 

Kui olete pärast deklaratsiooni esitamist teinud pangaülekande Maksuameti kontole, siis selle kohta tuleks süsteemi sisestada käsitsi pearaamatu kanne. Seda saab teha “Raamatupidamine -> Kanded” alt vajutades kannete nimekirja üleval vasakus nurgas asuvat nuppu “UUS KANNE“.

Käibemaksu arvestamine

 

Maksuameti käibemaksukohustuslase ettemaksu kontole kantud summa kajastamine Maksuameti ettemaksu konto toimingute aruandes, toimub tavaliselt (mitte alati) mõnepäevase viivitusega. Kui see on aga toimunud, siis tuleks SimplBooks-is teha täiendav pearaamatu kanne maksude ettamaksu konto ja KMD koondkonto vahel, vastavalt Maksuametis näha olevale toimingu summale.

Käibemaksu arvestamine

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: