Kindlustuse poolt hüvitatud ostuarve käsitlemine

Siin juhendis käsitleme olukorda, et on toimunud õnnetusjuhtum, mille kulud katab osaliselt või täielikult kindlustus. Kuna kõige levinumad on õnnetusjuhtumid sõidukitega, siis on siin näites kasutatud autokulude kontot.

Kindlustuse poolt kulude hüvitamisel on kaks varianti:

Ettevõte maksab ise remondiettevõttele ja kindlustus kompenseerib selle hiljem

Sisestage Tehingud -> Ostuarved alla remondi arve tavapäraselt, kasutades kulukontot 5420 Auto hooldus ja remont (või muu konto, mis ettevõttes tavapärane autoremondi puhul).
Käibemaksu liigiks valige vastavalt kas 20% Autokulud (100% ettevõtluseks kasutatav) või 20% Autokulud (osaliselt ettevõtluseks kasutatav). Kui ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, kantakse koos käibemaksuga summa kulukontole.

Ostuarve tasutakse remondiettevõttele kokkulepitud tähtajaks ettevõtte poolt.

Kindlustuselt laekub pangakontole kulude hüvitise summa. See tehing salvestatakse finantskandena:
Deebet 1020 Pangakonto
Kreedit 5420 Auto hooldus ja remont

Kuna kindlustuselt saadud raha ei ole tulu, vaid kulude kompenseerimine,  siis selle kandega nullitakse kulu kasumiaruandest.

Kindlustus maksab otse remondifirmale

Sisestage Tehingud -> Ostuarved alla remondi arve tavapäraselt, kasutades kulukontot 5420 Auto hooldus ja remont (või muu konto, mis ettevõttes tavapärane autoremondi puhul).
Käibemaksu liigiks valige vastavalt kas 20% Autokulud (100% ettevõtluseks kasutatav) või 20% Autokulud (osaliselt ettevõtluseks kasutatav).

Ettevõtte maksta jääb käibemaksu osa. Käibemaksu summa märkige tavapärasel moel pangakontolt tasutuks.

Remondikulu summa märkige makstuks „Tasaarveldused“ kontoga, makse kuupäevaks võite märkida ostuarve kuupäeva. Avage makse finantskanne ja asendage konto 9999 Tasaarveldused kontoga 5420 Auto hooldus ja remont.

Kuna kindlustuselt saadud raha ei ole tulu, vaid kulude kompenseerimine,  siis selle kandes konto vahetamisega nullitakse kulu kasumiaruandest. Samuti on arve korrektselt makstuks märgitud.

Sisuliselt võiks juurde luua ka eraldi makseviisi, et ei peaks makse kandes kontot vahetama, kuid üksikute juhtumite korral ei ole mõtet lisada omale liigset infot andmebaasi ja piisab makse kandes konto vahetamisest.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: