Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara kajastamine

Kapitalirendi tingimustel soetatakse enamasti vara, mis jääb ettevõtte kasutusse pikemaks perioodiks ning võetakse arvele põhivarana.

  1. Ettemaksu tasumine  
Vara ostuarvele eelneb tavaliselt ettemaksearve, mille alusel tasutakse määratud summa. Ettemakse sisestatakse maksena (Tehingud -> Maksed) ning jääb esialgu Ootel staatusesse.

  2. Ostuarve (kapitalirendi leping) 

Ostuarve sisestada nagu tavaliselt, kasutades sobilikku põhivara kontot (vahemikust 1800-1840). Käibemaksu liigiks valige 20% Põhivara soetamine. Arve salvestamisel koostatakse ka põhivarakaart (vaadake üle ja täiendage vajadusel). Kui ostuarvet ei ole, siis on alusdokumendiks kapitalirendi leping koos maksegraafikuga. Põhivara kohta saate lähemalt lugeda Põhivara arvele võtmine

  3. Tasutuks märkimine kapitalirendi kohustuse tekkimiseks  

Pikaajalise kapitalirendi kohustuse kajastamiseks on tarvis juurde teha uus konto Seaded -> Pangakontod ja kassad -> Uus konto/kassa. Nimetuseks panna näiteks “Kapitalirendi kohustus” ja finantskontoks määrata 2830 Pikaajalised kapitalirendi kohustused.

Kõigepealt siduge ettemaks ostuarvega
Makse peal olles Toimingud menüü -> Seo makse ostuarvega või ostuarvel olles Toimingud menüü -> Märgi makstuks (pakutakse esimesena võimalust olemasoleva maksega arvet siduda)

Ülejäänud osa märkige makstuks kasutades kontot “Kapitalirendi kohustus” (Ostuarvel Toimingud menüü -> Märgi makstuks).
Selle makseviisi kasutamisel koostatakse finantskanne, millega vähendatakse kontot 2310 Võlad tarnijatele ning võetakse bilanssi pikaajalised kapitalirendi kohustused.

 

 4. Kapitalirendi lühiajaline osa 

Kapitalirendi lühiajalise kohustuse eraldamiseks tuleb teha finantskanne.
Iga majandusaasta lõpus tuleb teha pikaajalise kohustuse lühiajaliseks kandmise kanne, kuni pikaajalise kohustuse lõppemiseni. 

 5. Igakuised arved 

Edasised igakuised arved sisestada ostuarvetena. Põhiosa summa märkige lühiajalise kapitalirendi kohustuse kontole (2130), sellega väheneb kohustus liisinguandja ees. Intressikulud on perioodi kulud, mille kulukontoks valige 6410 Intressikulud

 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: