Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara kajastamine

Kapitalirendi tingimustel soetatakse enamasti vara, mis jääb ettevõtte kasutusse pikemaks perioodiks ning võetakse arvele põhivarana.

1. Ettemaksu tasumine
Vara ostuarvele eelneb tavaliselt ettemaksearve, mille alusel tasutakse määratud summa. Ettemakse sisestatakse maksena (Tehingud -> Maksed) ning jääb esialgu Ootel staatusesse.

Kui ettemakse ja ostuarve jäävad erinevatesse kuudesse, siis soovitame makse finantskandel asendada konto 2310 Võlad tarnijatele kontoga 1650 Ettemaksed tarnijatele (Toimingud menüü -> Muuda finantskandeid)

2. Ostuarve
Ostuarve sisestada nagu tavaliselt, kasutades sobilikku põhivara kontot (vahemikust 1800-1840). Käibemaksu liigiks valige 20% Põhivara soetamine. Arve salvestamisel koostatakse ka põhivarakaart (vaadake üle ja täiendage vajadusel). Põhivara kohta saate lähemalt lugeda Põhivara arvele võtmine
Kui muutsite makse finantskannet, siis tehke täiendus ka ostuarve finantskandel. Ette makstud summa ulatuses vähendage 2310 Võlad tarnijatele kontot.

3. Tasutuks märkimine kapitalirendi kohustuse tekkimiseks
Pikaajalise kapitalirendi kohustuse kajastamiseks on tarvis juurde teha uus konto Seaded -> Pangakontod ja kassad -> Uus konto/kassa. Nimetuseks panna näiteks “Kapitalirendi kohustus” ja finantskontoks määrata 2830 Pikaajalised kapitalirendi kohustused.

Kõigepealt siduge ettemaks ostuarvega

Ülejäänud osa märkige makstuks kasutades kontot “Kapitalirendi kohustus” (Ostuarvel Toimingud menüü -> Märgi makstuks).
Selle makseviisi kasutamisel koostatakse finantskanne, millega vähendatakse kontot 2310 Võlad tarnijatele ning võetakse bilanssi pikaajalised kapitalirendi kohustused.

4. Kapitalirendi lühiajaline osa
Kapitalirendi lühiajalise kohustuse eraldamiseks tuleb teha finantskanne.

5. Igakuised arved
Edasised igakuised arved sisestada ostuarvetena. Põhiosa summa märkige lühiajalise kapitalirendi kohustuse kontole, sellega väheneb kohustus liisinguandja ees.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: