Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara kajastamine

Kapitalirendi tingimustel soetatakse enamasti vara, mis jääb ettevõtte kasutusse pikemaks perioodiks ning võetakse arvele põhivarana.

1. Ettemaksu/esimese osamakse tasumine kliki avamiseks
 
Vara ostuarvele eelneb tavaliselt ettemaksearve, mille alusel tasutakse esimene osamakse. Sõltuvalt liisingut pakkuvast ettevõttest, võib ettemaksearve sisaldada ka lepingutasu. 

Kui ettemaksearvel ei kajastu lepingutasu, siis soovitame ettemakse sisestada lihtsalt maksena (Tehingud -> Maksed) ning jääb esialgu Ootel staatusesse.

Kui ettemakse (esimese osamakse) arvel on kajastatud ka lepingutasu, siis soovitame selle ettemaksearve sisestada ostuarvena. Arvel näidatud esimese osamakse summa tuleb kajastada pikaajalise kapitalirendi lühiajalise osa tagasimaksena (konto 2130 Pikaajalise kapitalirendi lühiajaline osa), arvel kajastatud lepingutasu jaoks on sobilik kasutada kontot 5360 Juriidilised kulud, lepingutasud.

2. Ostuarve (kapitalirendi leping) kliki avamiseks

Ostuarve sisestada kasutades sobilikku põhivara kontot (vahemikust 1800-1840). Käibemaksu liigiks valige 22% Põhivara soetamine.
Kui siin arvel on kajastatud lepingutasu, siis sisestage see eraldi reana kasutades kontot 5360 Juriidilised kulud, lepingutasud.
Arve salvestamisel koostatakse ka põhivarakaart (vaadake üle ja täiendage vajadusel).
Kui eraldi ostuarvet ei ole, siis on alusdokumendiks kapitalirendi leping koos maksegraafikuga. Põhivara kohta saate lähemalt lugeda Põhivara arvele võtmine
3. Makstuks märkimine, kapitalirendi kohustus kliki avamiseks

Pikaajalise kapitalirendi kohustuse kajastamiseks on tarvis juurde teha uus konto Seaded -> Pangakontod ja kassad -> Uus konto/kassa. Nimetuseks panna näiteks “Kapitalirendi kohustus” ja finantskontoks määrata 2830 Pikaajalised kapitalirendi kohustused.

Kui esimese makse salvestasite ettemaksena, siis siduge kõigepealt see makse ostuarvega.
Ostuarvel olles Toimingud menüü -> Märgi makstuks, süsteem pakub esimesena võimalust arve olemasoleva maksega siduda.

Ülejäänud osa arve summast märkige makstuks kasutades kontot “Kapitalirendi kohustus” .
Selle makseviisi kasutamisel koostatakse finantskanne, millega vähendatakse kontot 2310 Võlad tarnijatele ning võetakse bilanssi pikaajalised kapitalirendi kohustused.

 

Kui ettemaks/esimese osamakse arve sai sisestatud osturvena, siis märkige kogu arve summa “Kapitalirendi kohustus” kontoga makstuks.

4. Kapitalirendi lühiajaline osa kliki avamiseks

Kapitalirendi lühiajalise kohustuse eraldamiseks tuleb teha finantskanne. Esimene kanne tuleks teha kapitalirendi lepingu kuupäevaga ja lühiajalise osana kajastada sellel majandusaastal tagasimaksmisele kuuluv summa.
Iga majandusaasta lõpus tuleb teha pikaajalise kohustuse lühiajaliseks kandmise kanne, kuni pikaajalise kohustuse lõppemiseni. 

5. Igakuised arved kliki avamiseks

Edasised igakuised arved sisestage ostuarvetena. Põhiosa summa märkige lühiajalise kapitalirendi kohustuse kontole (2130), sellega väheneb kohustus liisinguandja ees. Intressikulud on perioodi kulud, mille kulukontoks valige 6410 Intressikulud

Kasulik lugemine:

  • RTJ 9 Rendiarvestus
  • RTJ 5 Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Kõik Raamatupidamise Toimkonna juhendid on leitavad Riigi Teataja lehelt 

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: