Olemasoleva põhivara SimplBooksi üle toomine

Kui põhivara on soetatud enne SimplBooks tarkvara kasutusele võtmist, on vaja koostada põhivara kaardid Raamatupidamine -> Põhivara alt.

Oluline on enne põhivarade sisestamist üle vaadata põhivara arvestuse kesksed seaded, kas määratud vaikeseaded vastavad ettevõttes põhivara arvestusele kehtestatud reeglitele, vajadusel tehke muudatused:
Seaded -> Keskkonna seaded -> Põhivara seaded

Põhivara kaardi sisestamiseks minge: Raamatupidamine -> Põhivara -> Uus põhivara

Põhivara üldandmed

1. Soetamise hind – ostuhind (ilma käibemaksuta)
2. Soetamise kuupäev – soetamise tegelik kuupäev
3. Amort. aastas – aastane põhivara kulumi protsent, mille järgi programm arvutab amortisatsiooni summa
Näiteks: 10%=10 aastat; 20%= 5 aastat; 25%= 4 aastat.
4. Nimetus – põhivara (seadme) nimetus, mille järgi saab saab täpselt aru, millise põhivaraga tegu on
5. Kirjeldus – täiendav lisainfo vara kohta (nt. seerianumber)
6. Asukoht – vabatekstina lisatav põhivara asukoht (nt. kelle vastutusel), samuti saab kasutada grupeerimise eesmärgid (masinad ja seadmed, muud põhivarad)

Põhivara seaded (kontod, arvestuse algus)


7. Põhivara konto – finantskonto, millel peetakse põhivara arvestust
8. Põhivara amort. (bilanss) – finantskonto, kus kajastatakse põhivara akumuleeritud kulum bilansis
9. Põhivara amort. (kasumiaruanne) – finantskonto, kus kajastatakse põhivara perioodi kulumit kasumiaruandes
10. Esimene amort. kanne – esimese kande kuupäevaks tuleb märkida kuupäev, millal koostati esimene amortisatsiooni kanne põhivara soetamisel (mitte esimene kanne SimplBooks-is).
11. Alusdokument – põhivara ostudokumendi viide, millega põhivara seotud on. Varem soetatud põhivara puhul jääb see väli üldjuhul täitmata. Kui põhivara võtta arvele läbi ostuarve, siis on see väli alati täidetud.

Kõik kõik andmed on sisestatud ja kontrollitud vajutage “Salvesta põhivara” nuppu.

SimplBooks ei koosta amortisatsiooniarvestuse finantskandeid algsaldodele eelnevasse perioodi. Jääkväärtuse arvutuse teeb süsteem küll, see on Amortisatsiooni ajalugu jaotuses peidetuna. Klikates “Kuva peidetud amortisatsioonikanded” kõrval nupukesel, saate need nähtavaks muuta ja kontrollida kas jääkväärtus on õiges summas.

Sõltuvalt põhivara hinnast ja erinevate tarkvarade arvutusmeetoditest, võib esineda mõningaid erinevusi jääkväärtuses. Selleks, et põhivara jääkväärtus varasema arvestusega vastavusse viia, korrigeerige esimest SimplBooksi poolt koostatud amortisatsiooni kannet (vastavalt vajadusele suuremaks või väiksemaks).

Põhivara kaardi lisamine ei lisa finantskandeid. Põhivara soetusmaksumus ja akumuleeritud kulum tuleb kajastada algsaldode kandes vajalikel kontodel

Kasulik teada
Selleks, et saada teada, kas kõik sai õigesti sisestatud, võrrelge andmeid algsaldode kuupäevaga:
Raamatupidamine -> Bilanss ja 
Raportid -> Põhivara raport, kas bilansis ja põhivara raportis lähevad summad kokku. Kui pidite korrigeerima jääkväärtust põhivara kaardil (esimese amortisatsiooni kande muutmisega), siis võrrelge selle kuupäeva seisuga bilanssi ja põhivara raportit.

Vaikimisi kasutatavad kontod põhivara arvele võtmisel saab määrata Seaded -> Automaatsed kanded -> Põhivara.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: