Põhivara parendamine ehk olemasoleva põhivara väärtuse tõstmine

Põhivara ostuhinnale, parendamisega seotud kulude lisamiseks, tuleb korrigeerida põhivara soetusmaksumust.

Selleks liikuge menüüs Raamatupidamine > Põhivara, leidke vajalik põhivara ja avage põhivara kaart klikkides vastaval real.

Järgmiseks valige paremal menüüs: Toimingud > Muuda põhivara arvestust


Seepeale avaneb põhivara arvestuste muudatuste sisestamise ja muutmise vaade. Juhul kui põhivaral varasemalt sisestatud muudatused arvestuses puuduvad, siis kuvatakse avanevas vaates vaikimisi ühte muudatust tänase kuupäevaga. Kui te ei soovi siiski muudatusi lisada ega muuta vajutage nupul “Katkesta“.


1. Alates 
– muudatuse rakendumise kuupäev
2. Protsent – muudatuse hetkest alates kehtima hakkav amortisatsiooni protsent
3. Uus soetusmaksumus – muudatuse hetkest kehtiv uus soetusmaksumus. Liitke parendamisega seotud kulud põhivara väärtusele ehk põhivara soetamise hinnale ja lisage siia kogusumma (algne soetusmaksumus + parenduse maksumus)
4. Alusdokument – põhivara parendus on võimalik nüüd siduda ka konkreetse ostuarve reaga

Salvestage muudatused vajutades nupul “Salvesta põhivara muudatus”

NB! Juhul kui põhivara parendus toimub tänaseks mineviku kuupäeval, siis tuleb põhivarale koostada uued amortisatsiooni kanded.

  1. Toimingud > Koosta uued amortisatsiooni kanded
  2. Valige “Jah”

Põhivara soetusmaksumuse suurenemise kohta koostab süsteem automaatse finantskande, mis kajastatakse nii bilansis kui kasumiaruandes.

Kreedit: 5xxx Põhivara kulum ja väärtuse langus
Deebet: 1xxx Põhivara akumuleeritud kulum

Põhivara väärtuse kahanemise sisestamine ja kajastamine toimub analoogselt eelnevaga lihtsalt uue soetusmaksumuse vähenemise korral koostatakse eelnevale kandele vastupidine kanne põhivara arvestuse muudatuse rea kohta.

Deebet: 5xxx Põhivara kulum ja väärtuse langus
Kreedit: 1xxx Põhivara akumuleeritud kulum

NB! Kui eelpool toodud kandeid ei peaks tekkima põhivara arvestuse muudatuste kohta eeldusel, et soetusmaksumus muutub, siis tasuks üle kontrollida ka automaatsete kannete seadetes olevad põhivaraga seotud seaded.

Juhul kui põhivara väärtus ei kasva ega kahane vaid muutub ainult nt amortisatsiooni protsent, siis põhivara arvestuse muutuse kohta täiendavat automaatset kannet ei koostata.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: