Ajatatud maksuvõlgade ja osade kaupa tasutud maksude kajastamine

Kui ettevõte on sattunud raskustesse maksude tasumisel ja kõik maksud ei saa õigeaegselt tasutud, siis on mõned toimingud ka SimplBooks tarkvaras maksude makstuks märkimiseks vaja pisut teisiti teha. 
Kuidas seda teha, on siin juhendis ühe kuu näitel välja toodud.

Näidisettevõttel tekkisid makseraskused septembri kuus. Töötajatele on töötasu välja makstud (juuli kuu töötasu, maksti välja augustis) ja maksud tuleks tasuda 10.septembriks. 
Ettevõte on ka käibemaksukohustuslane.

Maksukohustused septembris
Kogumispension                 56.00
Töötuskindlustusmakse    67.20
Kinnipeetud tulumaks     409.84
Sotsiaalmaks                     924.00
Käibemaks                         358.20
Kokku 1815.24 (sh töötasumaksud 1457.04)

Maksude tasumine pangast
Kuna ettevõttel puudusid vahendid maksude täies ulatuses tasumiseks vajalikul kuupäeval, siis kanti maksuameti kontole raha mitmel korral:
1. 10.september 500.00 
2. 16.september 250.00
3. 20.september 360.00
4. 24.september 400.00
Kokku 1510.00 

Kui tavaliselt tehakse töötasu maksude väljamakse palgamoodulis, siis praeguses olukorras oleks parem kõik ülekanded maksuametile salvestada finantskannetena ja maksukohustuste sulgemiskanded salvestada hiljem. 
Kreedit 102x Pangakonto
Deebet 1520 Maksude ettemaksukonto

Andmed maksuametist
Maksude tasumisel ei ole ise võimalik mõjutada nende tasumise järjekorda ja seetõttu tuleks enne maksukohustuste sulgemise kannete tegemist võtta maksuametist ettemaksukonto väljavõte.  

Arvestus -> Ettemaksukontode väljavõtted

Valige sobiv periood ja klõpsake “Otsin” nupule

Valitud perioodi andmed otsitakse välja ja kuvatakse tabelis. Salvestage need andmed endale arvutisse. Kõige mugavam on töödelda CSV formaadis faili (saate avada nt Excelis), kuid sobib ka PDF formaadis allalaadimine.

Maksude tasutuks märkimine SimplBooksis
Kui hakkame septembri kuus tasutud makse makstuks märkima, võtame appi ka pearaamatu maksude ettemaksu konto kohta. Raamatupidamine -> Pearaamat -> konto 1520, meie näite puhul perioodiks september.

 1. Vaatame üle, et programmis oleks samad summad kajastatud ettemaksukonto laekumiste poolel, mis on maksuameti ettemaksukonto väljavõttes (pildil rohelisena märgitud).
 2. Arvutame kokku töötasu maksude summa (Excelis saate kasutada filtreerimise funktsiooni ja kokku summat vaadata). Meie näite puhul said töötasu maksud kokkuvõttes kõik tasutud. Teeme palgamoodulis maksude väljamakse viimase tasumise kuupäevaga (24.09.2021) ja pangakonto asemel kasutage Tasaarveldused kontot (väljamakse finantskandes nii deebet kui kreeditpoole kontoks 9999).
  Vaata Tasaarvelduse konto kasutamise kohta täpsemalt siit
  Töötasu maksude tasumist soovitan alustada töötasu pealt. Minge Palgad -> Töötasud ja avage töötasu arvestus, mille maksud (osaliselt või täielikult) makstud said. Meie näite puhul avan juuli töötasu ja valin Toimingud menüüst “Märgi makstuks“. Valitud töötasu maksud kajastuvad veerus “Maksud“. Kui on mitu töötajat või mitme töötasu maksud vaja märkida, lisage need ise juurde. Maksude summa on iga lahtri all näha, kogusumma on üleval kuupäeva ja konto vahel näha.
  Vahetage Konto/kassa valikus pangakonto “Tasaarveldused” kontoks, ärge unustage ka kuupäeva vahetada (meie näitel 24.09.2021)
  Salvestage väljamakse ja minge nüüd VÄLJAMAKSE kandele. Algselt on kande deebetpoole kontoks 1520 Maksude ettemaksu konto, aga meil on vaja see vahetada 9999 Tasaarveldused kontoks. Valige kande muutmine ja asendage konto, mitte midagi muud ei ole vaja muuta, salvestage kanne uuesti.
  Kui töötasu maksud ei saanud täies ulatuses tasutud, siis vähendage summat vastavalt tegelikule summale.
 3. Kui väljamakse tehtud, minge Raportid -> TSD raport ja valige maksude väljamaksmise kuu. Meie näite puhul võib kande salvestada ilma muudatusi tegemata. Kui töötasu maksud ei saanud täies ulatuses tasutud, siis kontrollige maksuameti väljavõtte järgi summad üle, vajadusel tehke muudatused ja salvestage kanne. 
 4. Lõpuks on meil järgi jäänud käibemaks. Käibemaksu makstuks märkimiseks tehke finantskanne:
  Deebet 2510 Käibemaksu koondkonto
  Kreedit 1520 Maksude ettemaksukonto
 5. Vaadake uuesti konto 1520 pearaamatut, konto saldo peaks nüüd olema null.
Vaata siit ka videot

Lisaküsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: