Ebatõenäolised laekumised ja lootusetud nõuded

Nõudeid ostjate vastu tuleb hinnata igal aruandekuupäeval. Arvesse tuleb võtta kogu kättesaadavat informatsiooni.

Näiteks:

  • võlgniku võimalik pankrot või finantsraskused
  • tähtaegadest mittekinnipidamine/maksekäitumise muutumine
  • võlgniku krediidireitingu langus

Nõudeid hinnatakse individuaalselt või kogumina. Olulises summas nõuded hinnatakse individuaalselt, vähemolulisi võib hinnata kogumina. Kogumina hindamiseks on abiks varasem statistika laekumata jäänud nõuete kohta, kui mitu protsenti see kogu nõuetest on moodustanud.

Esimene samm on nõuete ebatõenäoliselt laekuvateks hindamine ja kuludesse kandmine. Lootusetuks muutuvad summad siis, kui on olemas kindlad andmed ostja maksevõimetuse kohta ja siis kantakse nõue bilansist välja.

Nõude ebatõenäoliselt laekuvaks hindamine
Kui hindate nõudeid kogumina, siis kandes 2 rida:
Deebet: 5550 Ebatõenäolised nõuded
Kreedit: 1290 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Kui hindate nõudeid individuaalselt, siis on kontod samad, kuid soovitaksin iga nõude kanda eraldi reaga kontole 5550 Ebatõenäolised nõuded ja kande “Selgitus” väljale märkida kliendi nimi ja ka arve number, mis on ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud.
Nii on teil kandes olemas info, milliste arvetega olete tegelenud. Kui olukord muutub – klient tasub ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud arve, siis saate selle nõude ulatuses teha ümberkande.

Ebatõenäoliselt laekuvaks hindamine (31.12.20×1):
Deebet
: 5550 Ebatõenäolised nõuded: Klient A OÜ, arve 222 (300 EUR)
Deebet: 5550 Ebatõenäolised nõuded: Klient C OÜ, arve 201 (200 EUR)
Kreedit: 1290 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (500 EUR)

Klient A OÜ arve laekus ja kuludest tagasikanne (18.03.20×2):
Deebet: 1290 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (300 EUR)
Kreedit: 5550 Ebatõenäolised nõuded: Klient A OÜ, arve 222 (300 EUR)

Nõude lootusetuks tunnistamine ja bilansist eemaldamine

Nõude bilansist ja reskontrost mahakandmiseks on vaja juurde teha “Pangakontod ja kassad” alla uus konto (kui seda varasemalt loodud ei ole).

Seaded -> Pangakontod ja kassad -> Uus konto/kassa

Finantskontoks valige kindlasti 1290 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

Näita dokumentidel” muutke mitteaktiivseks, see konto ei tohi sattuda dokumentidele.

Minge lootusetuks nõudeks tunnistatud arvele ja valige Toimingud menüüst -> Märgi makstuks. Tavalise pangakonto või kassa asemele valige loodud konto “Lootusetud nõuded”.

Laekumisele koostatakse kanne:
Deebet: 1290 Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Kreedit: 1210 Nõuded ostjate vastu

Nüüd peaks olema andmed korras. Kasulik on siiski kontrollida ka müügireskonto (Raportid -> Müügireskontro) ja bilansi saldode vastavust (seda kontroll tasub teha ka enne nõuete mahakandmist).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: