Perioodilised (korduvad) arved *

* Perioodiliste (korduvate) arvete funktsionaalsus kuulub Premium paketi võimaluste hulka. Paketti saad vajadusel vahetada Minu profiil – Arveldamine” alt.

1 Kõigepealt tuleb lisada ja salvestada müügiarve, millest soovite korduvaid arveid koostama hakata. Kui soovite korduvaid arveid saata mitmele kliendile, siis tuleb igale kliendile eraldi arve luua ja muuta korduvaks arveks.

2 Kui arve on salvestatud, siis näete paremal pool “Toimingud” menüüd ja seal on valik “Loo korduv arve”.

3 Avaneb seadistamise vaade:

 1. Klient – tuleb arvelt, ei ole muudetav.
 2. Intervall – valik, kui tihti ja kui pika perioodi kohta arve koostatakse (nädal, kuu, 3 kuud, 6 kuud, aasta).
 3. Alguskuupäev – perioodi algus, millest alates hakatakse automaatselt arveid koostama (tuleviku kuupäev).
 4. Lõppkuupäev – vaikimisi on valitud “mitte kunagi”, see tähendab, et arveid koostatakse automaatselt seni, kuni ise selle lõpetate. Võimalik on ka valida kuupäev, millal arve automaatne koostamine lõpetatakse.
 5. Periood – siin on kolm valikut, eelmine, jooksev ja järgmine. Näiteks, valite alguskuupäevaks 01.aprill ja intervalliks “kuu” , siis on arve perioodiks:
  eelmine – 01.03 – 31.03
  jooksev – 01.04 – 30.04
  järgmine – 02.04 – 01.05
 6. Aktiivne – Jah või ei, määrab ära kas reegel on aktiivne või mitte. Kui teha valik “Ei”, siis enam koostata arveid automaatselt.
 7. Automaatne saatmine – kui arved on alati identsed, siis saab nende automaatse kliendile saatmise sisse lülitada. Kui automaatset saatmist sisse ei lülita, siis arved küll koostatakse, kuid peate need ise välja saatma (kasulik juhul, kui on vaja arvete andmeid täiendada).
 8. Saatmise meetode-postiga saadetavate arvete puhul peab olema kliendi meiliaadress määratud kliendikaardil (eelkõige oluline automaatse saatmise korral). E-arvete puhul on oluline kontrollida, et arve saajal oleks e-arvete vastuvõtmise võimekus.
 9. Siin näidatakse perioodi, mille eest arve koostatakse.
4 Kui seaded on salvestatud, siis näete arvele lisandunud “Korduvuse seaded” paneeli.

Siin on näha alguskuupäev, järgmise arve kuupäev ja periood ning ka “Seadete muutmine” link asub selles paneelis.

5 Müügiarvete nimekirjas on korduvad arved eristatavad arve numbri ees oleva noolekese abil.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: