Põhivara ostuarve on sisestatud, aga põhivara kaarti ei tekkinud?

Ostuarve salvestamisel luuakse põhivara kaart automaatselt juhul kui ostuarve real on kasutatud automaatsete kannete seadetes olevat “Põhivara konto” väljal määratud finantskontot või kontot, millel on sama algus (nt 18xx) ja seda kontot on varem mõnel põhivaral kasutatud. Lisaks pakub süsteem põhivara kaardi loomist ka ridadele, milliste konto algus läheb põhivara konto algusega kokku või millistega on varem põhivarasid loodud – selliste ridade kohta küsib süsteem eraldi kinnitust. Ülejäänud ridade kohta põhivara kaarte automaatselt ei koostata.

Kui olete sisestamas ostuarvet millega on ostetud põhivara aga pärast ostuarve salvestamist põhivara kaarti ei teki, siis saab olukorda korrigeerida järgnevalt.

A) kas avate sisestatud ostuarve muutmiseks ja korrigeerite ostuarve ridade kontosid;
B) või loote käsitsi põhivarakaardi ja seote selle ostuarve reaga.

Kuidas seda teha loe edasi.

A) Ostuarve korrigeerimine

Valige ostuarve toimingute menüüst “Muuda ostuarvet“. Ostuarve muutmise vormil korrigeerige põhivaraga seotud ridadel konto välja väärtust selliselt, et see läheks kas osaliselt või täielikult kokku automaatsete kannete seadetes oleva “Põhivara konto” välja väärtusega.

B) Põhivara kaardi loomine

See on küll veidi pikem lahendusvariant aga ka võimalik. Avage “Raamatupidamine – põhivara” ja valige nimekirja ülevalt vasakust nurgast “Uus põhivara” (roheline nupp). Seejärel alustage avaneval põhivara vormil alusdokumendi valimisest kuhu saab nö otsida ostuarve ridasid (sisestate mingi osa ostuarve rea sisust).

Pärast alusdokumendi (ostuarve rea) valimist täidetakse enamus põhivara väljasid automaatselt ning neid ei saa enam muuta – st need peavad klappima ostuarve rea andmetega (sisu, kuupäev, väärtus ja konto).

Täiendavalt saab määrata veel mõningad selle põhivara kaardiga seotud seaded:

  1. Alusdokument – pärast ostuarve rea valimist laetakse enamus andmeid automaatselt põhivara kaardile ning neid ei saa enam muuta enne kui ostuarve rea seos eemaldada
  2. Amort. aastas – sisestada aastane amordi arvestamise protsent, millest oleneb kaua vara kavatsetakse kasutada (nt.  kui vara kasutusiga määrata 5 aastat siis tuleb siia sisestada 20% ehk arvutuskäik 100% / 5 a = 20 %)
  3. Põhivara konto, Põhivara amort. (bilanss) ja Põhivara amort. (kasumiaruanne) – need seaded mõjutavad automaatsete kannete konteerimist
  4. Esimene amort. kanne – vaikimisi on see sama, mis põhivara soetamise kuupäev ja see tuleks ära muuta vastavalt sellele, millal on esimese amortisatsiooni kande koostamise kuupäev.

Vajutada nupule “Salvesta põhivara”

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: