Raamatupidamise aruannete seadistamine

SimplBooksis käib kõigi raamatupidamise aruannete seadistamine väga sarnaselt ehk aruanded koosnevad ridadest, millele saab määrata nö kirjelduse, konto(de) reegli(d) ja osadel aruannetel, saab määrata veel, kuidas ridasid lõppvaates kuvatakse.

Vaatleme aruande seadistamist bilansi näitel. Selleks tuleks kõigepealt avada bilansi vaade.

Põhiaruannete seadistamine

 

Hammasratta ikooniga nupul klikkides avaneb aruande seadete vaate.

Põhiaruande seadistamine

 

Klikkides toimingute menüüs “Muuda aruande seadeid” lingil avaneb aruande muutmise vorm.

Põhiaruande seadistamine

 

(1) Aruande seadistamise vormi pealkiri näitab millist aruannet parasjagu seadistatakse.

(2) Aruandes kuvatavate ridade (gruppide) pealkirjad. Igas grupis sisalduvat kontot kuvatakse aruande vaates grupi all eraldi reana, mille nimetuseks on konto kood + konto nimetus (nt “1020 Pangakontod”).

(3) Määrab ära millised kontod gruppi kuuluvad. Reeglite kohta täpsemalt allpool.

(4) Kas aruande vaates kuvada grupi alla kuuluvaid kontosid ja alamgruppe eraldi ridadel või mitte.

(5) Alamgruppide lisamine ning gruppide kustutamine (kustutatakse ka alamgrupid).

(6) Tehtud muudatuste ja täienduste salvestamine või tühistamine.

 

KONTODE REEGLID: Aruande real kuvatavaid kontosid defineeritakse järgmiselt:

  1. konto numbrid eraldatud komaga = konkreetsete kontode loetelu. Nt “1020,1021,1022” (ilma jutumärkideta).
  2. kontode numbrid eraldatud kooloniga = kontode vahemik. Nt “1020:1029” (ilma jutumärkideta).
  3. miinus märk konto numbri (või vahemiku) ees = konto(de) saldo vastupidise märgiga. Nt “-1020” (ilma jutumärkideta).
  4. d või c täht konto numbri (või vahemiku) järel = konto(de) deebet (d) või kreedit (c) poole saldo. Nt “1020d” (ilma jutumärkideta).

 

Kontode reeglite defineerimisel võib ülalmainitud punkte ka kombineerida. Nt “-1020:1029,1034d” (ilma jutumärkideta). Kui aruande rida (grupp) sisaldab alamridasid (gruppe), siis alamridade reegleid (hierarhias) ülemistele ridadele lisama ei peaks, sest alamridade summad kuvatakse automaatselt ka hierarhias üleval pool.

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: