Ühendusesiseste ostude kajastamine – laokaubad

Ühendusesiseselt soetatud kaupadel, mille üle soovite laoarvestust pidada, võib kasutada eraldi laokontot (kui on ka Eestist ja ühenduseväliselt soetatud kaupu). Vaikimisi on esmane laokonto 1640 Müügiks ostetud kaubad – ladu 1. Teise laokontona võite kasutada kontot 1641 Müügiks ostetud kaubad – ladu 2 (konto nimetust saab muuta soovi korral) või lisada juurde uue konto.

Kui soetate ühendusesiseselt kaupu, mis lähevad otse kulukontole, lugege juhendit: Ühendusesiseste ostude kajastamine käibemaksu aruandes (teenused).

Uue lao lisamine ladude alla

Kui lisate juurde uue finantskonto lao jaoks, siis on vaja see lisada ka ladude alla: Ladu -> Laod (1) -> Uus ladu (2)

  1. Lao nimetus, mida kuvatakse näiteks laoliikumiste aruandes, inventuuris
  2. Finantskonto – kohustuslik väli, sellel kontol kajastatakse kõiki selle laoga seotud kaupade liikumisi
  3. Aadress – võib lisada kui on vaja aadressi järgi eristada asukohti
  4. Kirjeldus – näidatakse ladude nimekirjas, täiendav info, ei pea täitma
 Ühendusesiseselt soetatavate laokaupade artiklikaartidel peab olema laokontoks määratud see konto, mille olete valinud kasutamiseks 

Kuidas saada käibemaksu aruandesse info õigesti (pöördmaksustamine)

Lao konto tuleks juurde lisada käibemaksu aruande seadetesse õigetele ridadele.

Lisage rea 1 “0% Kauba ühendusesisene soetamine” käibemaksu liigi juurde kontode reeglitesse vajalik lao konto (nt 1642 Ladu – ühendusesisesed ostud). Eraldage konto teistest kontodest komaga, tühikut ärge vahele pange ja konto ette kindlasti miinusmärk.
Reale 6.1 lisage samuti see konto juurde, kuid nüüd ilma miinusmärgita.

Ostuarvet sisestades kasutage kindlasti käibemaksuliiki “0% Kauba ühendusesisene soetamine“. Kombinatsioon õige laokonto (1642) + õige käibemaksuliik tähendab, et andmed jooksevad õigesti käibemaksu aruandesse.

 Enne 11.03.2022 loodud keskkonnad (kliki avamiseks)

Enne 11.03.2022 loodud keskkondades ei ole käibemaksu aruandes seadistatud käibemaksu liigid. Need on võimalik ise seadistada või tegutseda alloleva juhendi järgi.

Laokontot ei ole hea lisada käibemaksu aruande seadetesse, sest nii ei pruugi andmed päris õigesti olla. Näiteks, lisaks ostuarvetele võivad tarnijad esitada ka kreeditarveid, mis vähendavad laoseisu. Kuid aruande seadetesse me saame lisada vaid laokonto deebetpoole saldo, mitte konto liikumiste lõppjääki – müük toimub ju konto kreeditpoolel – ja nii olekski juba aruandes kajastuvad andmed valed. 
Selle vältimiseks lisame juurde ühe bilansivälise vahekonto, mille abil saame ühendusesisesed laokaupade ostud õigesti käibemaksu aruandesse.

Raamatupidamine -> Kontod -> Uus konto

Nüüd tuleks täiendada käibemaksu aruande seadeid.
Reale 1 lisage konto 9998c

Reale 6.1 lisage konto 9998d
Siin on oluline jälgida, et numbri lõpus d ja c saaksid õigesti (need tähendavad deebet ja kreeditpoolt), nendest sõltub summa õige märgiga kajastamine aruandes. 

Veel viimane samm…
Viimane samm, et andmeid õigesti käibemaksu aruandes näha. Vaadake Raamatupidamine -> Pearaamat, valige kontoks 1642 (st konto, mille valisite EL laokaupade kontoks) ja perioodiks vajalik kuu.
Pearaamatus näete “Valitud perioodi liikumiste saldo” real sissetulekute ja väljaminekute summasid. Väljaminekute (kreedit) poolel peaks olema enamasti müügid, kui aga perioodi jooksul on teile mõni kreeditarve esitatud, siis kajastuvad ka need seal. Lahutage kreeditarvete summad sissetulekute (deebet) summast maha ja saate teada tegeliku kaupade sissetuleku summa.
1. Perioodi sissetulekute summa
2. Perioodi jooksul esitatud kreeditarve
1700 – 300 = 1400 <- deklareerimist vajav summa

 Selle summaga on nüüd vaja koostada finantskanne, Raamatupidamine -> Kanded -> Uus kanne 

Kui kanne salvestatud, vaadake käibemaksu aruannet
Real 1 kajastub ja käibemaks on arvestatud.
Ridadel 6 ja 6.1 kajastub samuti ning on arvestatud sisendkäibemaks

Kui soovite, et kõik müügid toimuks ühest laost, siis on võimalik teha ladudevaheline liikumine pärast iga sissetulekut (Ladu -> Dokumendid -> Uus dokument -> Ladudevaheline liikumine).

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: