Kauba müük realisatsiooni tingimustel

Kui ettevõte on müüja rollis, kes annab kauba teisele ettevõttele müüki ja esitab arve alles pärast müügitehingu toimumist, siis on vaja lao liikumiste ja arvetega tavapärasest pisut teisiti toimetada. Kliendile müüki antavad kaubad on vaja liigutada eraldi lattu ja hiljem teha müügiarve kliendi kaubaga laost.

Kui annate mitmele kliendile kaupu realisatsioonimüüki, siis on vaja iga kliendi jaoks eraldi ladu (ja laokonto) teha, et info oleks selgelt hallatav.

 1. Eraldi finantskonto lao jaoks. Kontod 1640 ja 1641 on enamasti juba põhiladude jaoks kasutusel, seega võiks juurde teha konto 1642 (Raamatupidamine -> Kontod -> Uus konto).
 2. Lisada uus ladu: Ladu -> Laod -> Uus ladu
  Nimetuseks märkige “Realisatsiooniladu … OÜ” (ostja nimi)
  Finantskontoks loodud konto 1642
 3. Kui ladu on loodud, siis saab teha laoliikumise põhilaost kliendi realisatsioonilattu.
 4. Ladu -> Dokumendid -> Uus dokument -> Ladudevaheline liikumine
  Kaup liigub välja põhilaost ja sisse realisatsioonilattu. Kaupade liikumisele lisamiseks klikkige nupul “Lisa rida”. Kauba omahind laoliikumise tegemisel ei muutu, see jääb ikka endiseks, märgite ainult koguse. Kui kõik kaubad on lisatud ja dokument salvestatud, siis saate kliendile kaubaga kaasa anda ka saatelehe.
  Selle saab salvestada Toimingud menüüst -> Vaata saatelehte.
 5.  Laoseisu vaates saate peale panna lao filtri ja vaadata kliendi kaubakoguste seisu: Ladu -> Laoseis -> Lao filter = Realisatsiooniladu
 6. Kui klient saadab aruande müüdud kauba kohta, siis koostate müügiarve ja valite artiklid kindlasti realisatsioonilaost.

Kauba juurde saatmisel teete uue laoliikumise kliendi realisatsiooonilattu. Kui klient saadab mingid kaubad tagasi, siis teete samuti laoliikumise, kuid sellisel juhul on sihtlaoks põhiladu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: