Põhivara soetamisel tasutud käibemaksu kajastamine käibemaksu aruandes

Reale 5.2 märgitakse rea 5 summas sisalduv ettevõtluse tarbeks soetatud põhivara sisendkäibemaks.

Selleks, et SimplBooks´i käibemaksu aruanne leiaks nimetatud reale automaatselt vajaliku summa, tuleb vajadusel luua ettevõtte tarbeks soetatud põhivara käibemaksu jaoks eraldi konto. Nt. konto kood 1512 Põhivara soetamiselt tasutud käibemaks. Täiendavalt tuleb nimetatud konto lisada ka käibemaksu aruandesse reale 5.2.

Käibemaksu aruanne - põhivara käibemaks

 

kaibemaksu_aruanne_pohivara_kaibemaks_2

 

NB! Alates 2015 lõpust registreeritud keskkondades on nimetatud konto juba vaikimisi kontoplaanis ning käibemaksu aruandesse seadistatud.

Põhivara arvelevõtmise ostuarve sisestamisel koostab süsteem automaatselt sobiva kande, mis paneb põhivara soetamisel tasutud käibemaksu eraldi põhivara soetamise käibemaksu kontole (nt 1512). Seda muidugi eeldusel, et “Põhivara käibemaks ostul” välja väärtus on määratud automaatsete kannete seadetes. Vajadusel saate ostuarve finantskannet muuta pärast ostuarve salvestamist ostuarve toimingute menüüst valides “Muuda finantskandeid“. Finantskandel tuleb sisendkäibemaksu konto kas osaliselt või täielikult asendada põhivara soetamise käibemaksu kontoga (nt 1512).

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: