Kaardimaksega tasutud müügiarved, laekumiste kajastamine

Kui olete sõlminud lepingu kaardimakse lahenduste pakkujaga, on tarvis ka SimplBooks tarkvaras pisut lisaseadistusi teha, et asi sujuvalt toimima saada. Käesolev juhend on üks võimalikest variantidest. 

Nõuanne Juhendis on kasutatud näitena Maksekeskust, kuid samal põhimõttel lahendus toimib kõikide kaardimakseteenuse vahendajate puhul. 

Kõigepealt tuleks paika panna finantskontod, mida kasutada. Kuna Maksekeskusest jõuab raha mõningase viitega ettevõtte kontole, siis oleks hea hoida nõuet Maksekeskuse vastu eraldi bilansikontol. Kontoplaanis on olemas konto 1030 Raha teel, võib kasutada seda kontot, või teha juurde sinna kõrvale eraldi konto 1029 või 1031 Maksekeskuse laekumise ootel. Kontrollige, et loodud konto kajastuks bilansi seadetes ja vajadusel täiendage seadeid.
Järgmiseks tuleks otsustada, kas teenustasu kajastate pangateenustega samal kontol (5350) või teete ka selle kohta eraldi teenustasude konto (5xxx seerias).

1. Seaded -> Pangakontod ja kassad

Kui kontod on paigas, siis minge Seaded -> Pangakontod ja kassad, vajutage nupule Uus konto/kassa ja täitke andmed.  
1. ja 3. Konto nimetus ja Panga nimi – mõlemale väljale märkige Maksekeskus AS (= teie ettevõtte teenusepakkuja)
2. Tüüp – Pangakonto
4. Finantskonto – valige sinna 1030 Raha teel või enda loodud konto
5. Kirjeldus – võib panna täpsema selgituse, aga ei ole kohustuslik
6. Salvesta konto/kassa – salvestamiseks või Katkesta muudatuste tühistamiseks

2. Müügiarve ja laekunuks märkimine

Koostage müügiarve tavalisel moel ja selleks, et see arve ei kajastuks müügireskontros nõudena ostja vastu, vaid kajastuks summaliselt bilansis laekumise ootel summana, tuleks arve makstuks märkida.
Valige müügiarvel Toimingud menüüst Märgi makstuks, kuupäevaks arve kuupäev ja valige Konto/kassa valikust eelnevalt loodud Maksekeskus.

Pärast laekumise salvestamist võite kontrollida bilansist või konto pearaamatust, kas see summa kajastub õigesti.

3. Raha laekumine panka Maksekeskusest

Raha laekumisel pangakontole tuleb see salvestada finantskandena. Käsitsi sisestades Raamatupidamine -> Kanded -> Uus kanne või pangaimpordi käigus -> valides tehingu tüübiks Finantskanne, avaneb avaneb tavapärane kande sisestamise vaade. 

 

 

 

 

 

 

 .
Kontod kandes: Deebet 102x Pangakonto 
                               Kreedit 10xx Maksekeskuse laekumise ootel

Pangakontole laekuvast summast peab Maksekeskus enda teenustasu kinni, seega laekumisega Maksekeskusega seotud konto veel nulli ei lähe ja sinna peaks jääma teenustasude ulatuses summa ootele.

4. Maksekeskuse teenustasu arve ja makstuks märkimine

Ostutatud teenuste eest esitab Maksekeskus ka teenustasude arve. Sisestage see tavalise ostuarvena, kulukontona kasutage kas 5350 Pangateenused kontot või enda loodud kulukontot.
Märkige arve makstuks Toimingud menüü kaudu, kuupäevaks ostuarve kuupäev ja valige taas Konto/Kassa alt Maksekeskus.
Selle makse salvestamisega peaks Maksekeskusega seotud bilansikonto nulli jõudma (kui vahepeal pole uusi tehinguid tulnud).

Nõuanne Kui teenusepakkuja ei esita teenustasude kohta eraldi arvet ja see info kajastub laekumiste andmete juures, siis kajastage teenustasu vastavalt raportile laekumiste kandes. Tehingute raporti saadab teenusepakkuja teie meiliaadressile või leiate selle teenusepakkuja veebikeskkonnast. Kui selle leidmine on keerukas, küsige teenusepakkuja käest abi aruande leidmiseks.

Lisaküsimuste korral kirjutage meile support@simplbooks.ee 

Kas kasutusjuhendist oli abi?

Seotud juhendid

Teie tagasiside on meile oluline - Kirjuta kommentaar: